Site actualizat la 16.01.2007
Download DOCUMENT "DURATA PROEICTULUI"
Download DOCUMENT
"METODOLOGIA"
Download DOCUMENT
"REZULTATE ASTEPTATE"
Acest portal a fost realizat cu sprijinul Uniunii Europene. Informatia continuta in acest poral nu reflecta punctul de vedere al Uniunii Europene
Justificare
Crearea unui Centru de resurse pentru educatie incluziva este esentiala (d.p.d.v . institutional) pentru asigurarea managementului resurselor si serviciilor de sprijin educational si integrare specifica în domeniul educatiei incluzive. Acest program ne ofera sansa proiectarii unui pachet de activitati ce pot sustine strategic dezvoltarea prin educatie incluziva a educatiei. Experienta si competentele dezvoltate de programul Phare RO 0104.02 sunt premise esentiale în implementarea acestor deziderate.
Astfel:
- specialistii vor implementa programe de interventie timpurie (activitatea nr. 5) si programe de interventie psiho – pedagogica personalizate (activitatea nr. 12)
- specialistii vor acorda consultanta de specialitate întregului personal din învatamântul de masa unde exista copii integrati (activitatile nr. 2, 3)
- specialistii vor efectua terapiile specifice de compensare a elevilor integrati (activitatea nr. 12)
- specialistii vor selecta, adapta, prelucra, recomanda, utiliza resursele materiale din scoli pentru reusita integrarii
Educatia pentru toti a fost definita (Salamanca, 1994) ca acces la educatie si calitate a acesteia pentru toti copiii. Educatia pentru toti este o cerinta atât pentru politicile cât si pentru practicile educationale.
Rolul esential al Centrului este acela al stabilirii conformitatii politicilor cu modelul standardizat al scolii incluzive pe de o parte si garantarea conformitatii cu standardele specifice ale practicilor educationale.
Ambele aspecte sunt subsumate principiilor incluziunii: 1) principiul drepturilor egale, 2) principiul unicitatii, 3) principiul diversitatii, 4) principiul accesului si participarii.
Spatiul axiologic al incluziunii este un spatiu tridimensional:
- Dim.1. Dezvoltarea unor culturi incluzive
- Dim.2. Dezvoltarea unor politici incluzive
- Dim 3. Dezvoltarea unor practici incluzive
Liniile directoare ale unei strategii pentru educatie incluziva sunt:
1) Implicarea parintilor;
2) Teme adecvate si abordate gradual;
3) Acordarea timpului necesar studiului si o instruire bazata pe nevoile de învatare;
4) Predare directa pornind de la notiuni cheie si continuând cu o serie de pasi sistematici;
5) Raportarea instruirii la experienta anterioara a elevilor;
6) Strategie de învatare în 3 pasi: a) modelarea prin demonstrarea comportamentelor dorite, b) activitati asistate în care elevii sunt ajutati direct de profesor, c) activitati practice în care elevii actioneaza independent
7) Sprijin pentru învatare;
8) Asigurarea învatarii temeinice;
9) Învatarea prin cooperare;
10) Educatie adaptata.
   
   
2006 CREI Realizat de Roxana Sfarlea  
NOUTATI www.edu.ro