INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
---------------------------------------------------------------------

* Adresa ISJ Cluj nr.10578/25.09.2014 - ref.: inscrierea la gradele didactice II si I in perioada 1-31 octombrie 2014

* Adresa ISJ Cluj nr. 4922/16.05.2014 privind OMEN nr. 3240/26.03.2014, publicat in MO nr. 340/08.05.2014, partea I

* OMEN nr. 3240/26.03.2014, publicat in MO nr. 340/08.05.2014, partea I - privind modificarea si completarea Metodologiei formarii continue a personalului din invatamantul preuniversitar

* Ordinul nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din īnvatamāntul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011

* OMEN nr.3129/01.02.2013

*
OM 5561/07.10.2011

Gradul I
* Cerere de inscriere gradul I, seria 2015-2017
* Fisa de inscriere gradul I, seria 2015-2017

Gradul II
* Cerere de inscriere gradul II, sesiunea 2016
* Fisa de inscriere gradul II, sesiunea 2016

Inspectii curente I - modele de cereri
* Cerere inspectie curenta, gradul I, seria 2016-2018
* Cerere inspectie curenta, gradul II, sesiunea 2017

Rapoarte scrise de inspectie si fise de evaluare utilizate în anul scolar 2014-2015


Gradul didactic II - sesiunea 2015, sesiunea 2016 si sesiunea 2017
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente/inspectiei speciale
Raport scris încheiat la inspectia speciala

Gradul didactic I - seria 2013-2015, seria 2014-2016, seria 2015-2017 si seria 2016-2018
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente
Raport scris încheiat la inspectia speciala
Raport scris incheiat la sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I

Echivalarea titlului stiintific de doctor cu gradul didactic I
Adresa MEN nr. 106.071/06.12.2013 - referitoare la aplicarea prevederilor OMEN nr. 5397/05.11.2013 privind acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor
Acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor - cerere tip de înscriere
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente
Raport scris încheiat la inspectia speciala