INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
---------------------------------------------------------------------

12.01.2017
* ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 8 decembrie 2016 - pentru modificarea si completarea unor acte normative īn domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii

08.12.2016
* OMENCS nr. 5386/30.09.2016 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin OMECTS nr. 5561/2011
* Adresa MENCS-DGIP-DFC nr. 45988/09.11.2016 - precizari privind modificarea si completarea OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016

***

* Adresa ISJ Cluj nr.10388/21.09.2016 - ref.: inscrierea la gradele didactice II si I in perioada 1-31 octombrie 2016

* Adresa ISJ Cluj nr. 4922/16.05.2014 privind OMEN nr. 3240/26.03.2014, publicat in MO nr. 340/08.05.2014, partea I

* OMECS nr. 5439/07.10.2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 783/21.10.2015, partea I - privind modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin OMECTS nr. 5561/2011

* OMEN nr. 3240/26.03.2014, publicat in MO nr. 340/08.05.2014, partea I - privind modificarea si completarea Metodologiei formarii continue a personalului din invatamantul preuniversitar

* Ordinul nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din īnvatamāntul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011

* OMEN nr.3129/01.02.2013

*
OM 5561/07.10.2011

Gradul I
* Cerere de inscriere gradul I, seria 2017-2019
* Fisa de inscriere gradul I, seria 2017-2019

Gradul II
* Cerere de inscriere gradul II, sesiunea 2018
* Fisa de inscriere gradul II, sesiunea 2018

Inspectii curente I - modele de cereri
* Cerere inspectie curenta, gradul I, seria 2018-2020
* Cerere inspectie curenta, gradul II, sesiunea 2019

Rapoarte scrise de inspectie si fise de evaluare utilizate în anul scolar 2016-2017


Gradul didactic II - sesiunea 2017, sesiunea 2018 si sesiunea 2019
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente/inspectiei speciale
Raport scris încheiat la inspectia speciala

Gradul didactic I - seria 2015-2017, seria 2016-2018, seria 2017-2019 si seria 2018-2020
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente
Raport scris încheiat la inspectia speciala
Raport scris incheiat la sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I

Echivalarea titlului stiintific de doctor cu gradul didactic I
* OMENCS nr. 5386/30.09.2016 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin OMECTS nr. 5561/2011
* Adresa MENCS-DGIP-DFC nr. 45988/09.11.2016 - precizari privind modificarea si completarea OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016

Adresa MEN nr. 106.071/06.12.2013 - referitoare la aplicarea prevederilor OMEN nr. 5397/05.11.2013 privind acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor
Acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor - cerere tip inspectie curenta
Acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor - cerere tip de înscriere
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente
Raport scris încheiat la inspectia speciala