INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
---------------------------------------------------------------------

* Adresa ISJ Cluj nr.11186/28.09.2017 - ref.: inscrierea la gradele didactice II si I in perioada 1-31 octombrie 2017

Gradul I
* Cerere de inscriere gradul I, seria 2018-2020
* Fisa de inscriere gradul I, seria 2018-2020

Gradul II
* Cerere de inscriere gradul II, sesiunea 2019
* Fisa de inscriere gradul II, sesiunea 2019

Inspectii curente I - modele de cereri
* Cerere inspectie curenta, gradul I, seria 2019-2021
* Cerere inspectie curenta, gradul II, sesiunea 2020

Rapoarte scrise de inspectie si fise de evaluare utilizate în anul scolar 2017-2018


Gradul didactic II - sesiunea 2018, sesiunea 2019 si sesiunea 2020
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente/inspectiei speciale
Raport scris încheiat la inspectia speciala

Gradul didactic I - seria 2016-2018, seria 2017-2019, seria 2018-2020 si seria 2019-2021
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente
Raport scris încheiat la inspectia speciala
Raport scris incheiat la sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I

Echivalarea titlului stiintific de doctor cu gradul didactic I
* OMENCS nr. 5386/30.09.2016 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin OMECTS nr. 5561/2011
* Adresa MENCS-DGIP-DFC nr. 45988/09.11.2016 - precizari privind modificarea si completarea OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016

Acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor - cerere tip inspectie curenta
Acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor - cerere tip de înscriere
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente
Raport scris încheiat la inspectia speciala


***

07.03.2017
* OMEN nr. 3367 din 23.02.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5.561/2011

12.01.2017
* ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 8 decembrie 2016 - pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii

08.12.2016
* OMENCS nr. 5386/30.09.2016 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin OMECTS nr. 5561/2011
* Adresa MENCS-DGIP-DFC nr. 45988/09.11.2016 - precizari privind modificarea si completarea OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016

* Adresa ISJ Cluj nr. 4922/16.05.2014 privind OMEN nr. 3240/26.03.2014, publicat in MO nr. 340/08.05.2014, partea I

* OMECS nr. 5439/07.10.2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 783/21.10.2015, partea I - privind modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin OMECTS nr. 5561/2011

* OMEN nr. 3240/26.03.2014, publicat in MO nr. 340/08.05.2014, partea I - privind modificarea si completarea Metodologiei formarii continue a personalului din invatamantul preuniversitar

* Ordinul nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din învatamântul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011

* OMEN nr.3129/01.02.2013

*
OM 5561/07.10.2011