INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
---------------------------------------------------------------------

* Adresa ISJ nr. 10884/27.09.2013 - inscrieri perfectionare prin grade didactice

* Ordinul nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din īnvatamāntul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011

* OMEN nr.3129/01.02.2013

* Adresa MEN nr.47077/29.05.2013 - precizari privind obtinerea gradului didactic II

*
OM 5561/07.10.2011

GRADUL I
* Cerere de inscriere grad I, seria 2014-2016
* Fisa de inscriere grad I, seria 2014-2016

GRADUL II
* Cerere de inscriere grad II, sesiunea 2015
* Fisa de inscriere grad II, sesiunea 2015

INSPECTII CURENTE
* Cerere inspectie curenta grad I, seria 2015-2017
* Cerere inspectie curenta grad II, sesiunea 2016

Rapoarte scrise de inspectie si fise de evaluare utilizate în anul scolar 2013-2014

Gradul didactic II - sesiunea 2014, sesiunea 2015 si sesiunea 2016
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente/inspectiei speciale
Raport scris încheiat la inspectia speciala

Gradul didactic I - seria 2012-2014, seria 2013-2015, seria 2014-2016 si seria 2015-2017
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente/inspectiei speciale
Raport scris încheiat la inspectia speciala

Echivalarea titlului stiintific de doctor cu gradul didactic I
Adresa MEN nr. 106.071/06.12.2013 - referitoare la aplicarea prevederilor OMEN nr. 5397/05.11.2013 privind acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor
Acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor - cerere tip de înscriere
Raport scris încheiat la inspectia curenta
Fisa de evaluare a activitatii didactice în cadrul inspectiei curente/inspectiei speciale
Raport scris încheiat la inspectia speciala