INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
---------------------------------------------------------------------

Definitivat - sesiunea 2017                                        MEN - Site-ul Definitivat 2017


13.02.2017
* OMEN 3114 din 19 ianuarie 2017-modificare metodologie examen național de definitivare în învățământ
* Adresa 1049 - înscrieri examen național de definitivare în învățământ conform OMEN 3114 din 19 ianuarie 2017

12.12.2016
* Adresa IȘJ Cluj nr. 13621/12.12.2016 - centrul de examen pentru examenul național de definitivare în învățământ-sesiunea 2017

27.10.2016
* Programe pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ – aprobate prin OMECS nr. 5558/27.10.2015

29.09.2016
* Adresa IȘJ Cluj nr. 10798/29.09.2016 - înscrierea candidaților la examenul național de definitivare în învățământ-sesiunea 2017 și sesiunea 2018
* OMENCȘ nr. 5087/31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
* OMENCȘ nr. 5223/19.09.2016 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017


06.10.2016
Proces-verbal pentru inspecţia de specialitate, fişe de evaluare a activităţii didactice, grila de evaluare a portofoliului profesional personal, utilizate în anul scolar 2016-2017, pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ:
I. - Proces-verbal pentru inspecţia de specialitate – examenul naţional de definitivare în învăţământ
II. - Fişa de evaluare (1) a activităţii didactice în cadrul inspecţiei de specialitate la clasă- director/director adjunct/ responsabil comisie metodică de specialitate
- Fişa de evaluare (2) a activităţii didactice în cadrul inspecţiei de specialitate la clasă- inspector şcolar/ profesor metodist
- Fişa de evaluare (3) a activităţilor didactice în cadrul inspecţiei de specialitate la clasă pentru profesorii din centre şi cabinete de asistenţǎ psihopedagogicǎ - inspector şcolar/profesor metodist
- Fişa de evaluare (4) a activităţii didactice în cadrul inspecţiei de specialitate la clasă pentru profesorii documentarişti - inspector şcolar/ profesor metodist
III. - Grila de evaluare a portofoliului profesional personal

* ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 8 decembrie 2016 - pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii