INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
---------------------------------------------------------------------

SERVICIUL RESURSE UMANE


***** Concursuri organizate la nivel de unitate pt. ocupare posturi care se vacanteaza pe parcusul anului scolar 2015-2016 *ultima actualizare: 25.04.2016*13.05.2016
* Grafic depunere dosare detasare la cerere si dosare repartizare note 2013;2012;2011;2010
* Cerere de angajare cu contract individual de munca pe perioada determinata iÓn baza notei/mediei de cel putin 7,00 (sapte) obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar din 2010, 2011 sau 2012
* Cerere de angajare cu contract individual de munca pe perioada determinata iÓn baza rezultatelor obtinute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2013

12.05.2016
* Posturi concurs
* Centre de inscriere cu posturi arondate
* Program inscrieri si validari fise
* Centre de concurs - proba scrisa 20 iulie 2016
* Fisa de inscriere concurs 2016

11.05.2016
* Posturi Cluj 11.05.2016
* Adresa 33931/10.05.2016-ref. organizare concurs national posturi vacante/rezervate


09.05.2016
* Grafic concurs de titularizare
* Precizari concurs de titularizare
* Model cerere de inscriere
* Calculul mediei de departajare
* Fisa de evaluare a lectiei
* Anexe probe practice
* Programe valabile pentru concurs
* Centralizatorul privind disciplinele de concurs
* Metodologia de mobilitate
* Modele de subiecte

28.04.2016
* Graficul sedintelor publice privind modificarea contractelor individuale de munca ale cadrelor didactice netitulare in baza art.253

27.04.2016
* Posturi 27.04.2016

26.04.2016
* Posturi 26.04.2016

22.04.2016
* Posturi/ocupări la data 22.04.2016 listă în curs de actualizare


15.04.2016
* Calendar detasare / completare norma

* Precizari detasare
* Tabel continuitate detasare
* Acord detasare in interesul invatamantului
* Model cerere detasare prin concurs specific
* Model cerere detasare in int. invatamenului prin restrangere nesolutionata
* Model fisa evaluare


14.04.2016
* Adresa verifciare si corectare posturi14.04.2016 - Titularizare 253
* Calendar titularizare art. 253
* Precizari metodologie - titularizare art. 253
* Model cerere
* Tabel persoane titularizare art. 253


14.04.2016
* Calendar prelungire contracte persoane cu note peste 7 si definitivat (art. 60)
* Precizari metodologie art. 60
* Model cerere art. 60
* Tabel persoane art. 60

14.04.2016
* Calendar prelungire contracte persoane cu note peste 5 (art. 85)
* Precizari metodologie art. 85
* Model cerere art. 85
* Tabel persoane art. 85


14.04.2016
* Calendar reincadrare pensionari
* Precizari reincadrare pensionari
* Model de cererere reindarare pensionari
* Declaratie pe proprie raspundere
* Tabel reincadare pensionari


12.04.2016
* Grafic sedinte publice pretransfer martie - aprilie 2016


08.04.2016
* Lista candidatilor din judetul Cluj inscrisi la pretransfer in alte judete pentru sesiunea de pretransfer aprilie 2016


05.04.2016
* Punctajele finale ale cadrelor didactice înscrise la pretransfer în judeţul Cluj sesiunea martie-aprilie 201601.04.2016
* Punctajele cadrelor didactice înscrise la pretransfer în judeţul Cluj sesiunea martie-aprilie 201631.03.2016
* Precizari privind desfasurarea probelor practice/orale - pretransfer
* Graficul desfasurarii probelor practice/orale - pretransfer
* Anexele 5-12 la metodologie

24.03.2016
* Posturi jud. Cluj la data de 24.03.2016


14.03.2016
* Graficul sedintelor publice - restrângere

14.03.2016 - Pretransfer 2016
* Precizari pretransfer 2016
* Calendar pretransfer 2016
* Model fisa evaluare
* Model cereri tipizate (din metodologie)
* Model raport comisie mobilitate / Acord unitate

09.03.2016
* Punctaje restrangere de activitate - rezultate finale

07.03.2016
* Adresa ISJ nr. 2186 - Precizari restrangeri activitate martie 2016
* Grafic probe practice / orale restrangeri activitate 2016
* Punctaje restrangere de activitate
* Anexele 5-12 la metodologie


25.02.2016
* Lista cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate incepand cu 1 septembrie 2016
* Posturi jud. Cluj - la data de 25.02.2016

23.02.2016 - Restrangeri activitate 2016
* Extras din metodologie - restrangeri de activitate 2016
* Calendar etape restrangere activitate 2016
* Model fisa evaluare
* Model cereri tipizate (din metodologie)
* Model raport comisie mobilitate / Acord unitate


22.02.2016
* Puntaje candidati sedinta publica de completare a normei didactice 23.02.2016

19.02.2016
* Grafic sedinte publice completare catedra

17.02.2016
* Posturi jud. Cluj - la data de 16.02.2016

05.02.2016
* Adresa ISJ 1074 - Liste acord/refuz mentinere in activitate - titulari care indeplinesc conditiile legale de pensionare

01.02.2016
* Adresa ISJ 875 - Lista acord mentinere in activitate - titulari care indeplinesc conditiile legale de pensionare
* Adresa ISJ 875 - Lista refuz mentinere in activitate - titulari care indeplinesc conditiile legale de pensionare

* Grafic preluare incadrari. 1 februarie 2016
* Grafic preluare incadrari, 2 februarie 2016
* Grafic preluare incadrari, 2 februarie 2016 - scoli speciale
* Grafic preluare incadrari, 3 februarie 2016 - gimnaziu
* Grafic preluare incadrari, 3 februarie 2016 - colegii/liceee tehnologice
* Grafic preluare incadrari, 4 februarie 2016 - zona Campia Turzii
* Grafic preluare incadrari. 5 februarie 2016
* Grafic preluare incadrari. 8 februarie 2016
* Grafic preluare incadrari. 9 februarie 2016
* Grafic preluare incadrari. 11 februarie 2016 - zona Gherla

26.01.2016
* Documente completare norma

11.01.2016
* Documente pensionare personal didactic
* Documente intregire de catedra titulari
* Documente mentinere titular peste varsta de pensionare
* Documente titularizare art. 48 din Metodologie

21.12.2015
* Ordin nr. 5575/28.10.2015 privind aprobarea programelor pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar
Noile programe de concurs pentru minoritati au fost publicate in Monitorul Oficial, Partea I bis nr. 930/16.12.2015.
* Anexa - Programele pentru concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar începând cu sesiunea 2016 - Anexa 1 la OMECS nr. 5575/28.10.2015
14.12.2015
* Scoala Gimnaziala Gheorghe Sincai Floresti - Preluare incadrari

09.12.2015
* Liceul Teoretic Gheorghe Sincai - Preluare incadrari

08.12.2015
* Scoala Gimnaziala Ion Agarbiceanu - Preluare incadrari

07.12.2015
* Colegiul Tehnic Energetic - Preluare incadrari

24.11.2015
* Macheta Incadrare 2015-2016
actualizat 27.11.2015
* Graficul preluarii fisei de incadrare
* Colegiul National Andrei Muresanu Dej - Preluare incadrari
* Liceul Teologic Reformat - Preluare incadrari
* Scoala Gimnaziala Horea - Preluare incadrari scoli generale
* Colegiul National Mihai Viteazul Turda - Preluare incadrari
* Gradinita Micul Print - Preluare incadrari
* Liceul Teoretic Petru Maior Gherla - Preluare incadrari

19.11.2015
* Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2016

16.11.2015
* Metodologia de mobilitate 2016-2017

23.09.2015

* Adresa completare normare 2015
* Aplicatie normare 201508.09.2015

* Posturi Cluj 08.09.2015


* Grafic sedinte publice 10 septembrie 2015
* Grafic sedinte publice 09 septembrie 2015
02.09.2015

* Grafic probe practice suplinire 03 septembrie 201528.08.2015

* Posturi Cluj - 28.08.2015


28.08.2015
* Grafic desfășurare ședințe publice 31.08.2015

Concurs la nivel județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - 1-9 septembrie 2015

* Discipline pentru care se organizează concurs la nivel județean
* Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului la nivel județean
* Calendarul desfășurării concursului la nivel județean
* Model cerere
* Programe valabile pentru concurs
* Modele subiecte concurs

25.08.2015
* Posturi Cluj - 24.08.201522.08.2015
* Adresa MECTS 48203-14.08.2015

* Grafic sedinte publice_ Suplinire note iulie-2015_25    august 2015
* Grafic sedinte publice_ Suplinire note -2014-2013_26    august
* Posturi Cluj 21.08.201521.08.2015
* Lista candidaţilor care participă la şedinţa publică din 24.08.2015 pentru completarea normei didactice/ detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată/ detaşare la cerere prin concurs specific - punctaje finale


20.08.2015
* Grafic sedinte publice detasare - 2015


19.08.2015
* Lista candidaţilor care participă la şedinţa publică din 24.08.2015 pentru completarea normei didactice/ detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată/ detaşare la cerere prin concurs specific
* Grafic desfasurare probe practice / orale detasare, suplinire 2015

18.08.2015
* Precizari ocupare posturi plata cu ora
* Model cerere ocupare posturi plata cu ora03.08.2015
* Posturi vacante/rezervate jud. Cluj


28.07.2015
* Precizari ocupare posturi didactice rezevate/vacante

* Calendar mobilitati 30 iulie - 31 august 2015
* Modele cereri (altele decat cele din metodologie)
* Model cerere completare norma


22.07.2015
* Grafic repartizare

20.07.2015
* Anunt contestatii
* Cerere contestatii

13.07.2015
* Instructiuni candidati
* TelVERDE

03.07.2015
* Extras din metodologie - ref. la detașare
* Calendar detașări
* Adresa ISJ nr.7518 - ref. detașare
* Fisa de evaluare detașare
* Cerere detasare în interesul învățământului
* Cerere detasare la cerere prin concurs specific

01.07.2015

* Program validari fise de inscriere - absolventi 2015
* OMECS 4195/2015 privind normele de plată a comisiilor de examen pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2015

18.06.2015

* Completari centralizator discipline concurs 2015


04.06.2015
* Lista centrelor de concurs pentru proba scrisa din 15 iulie 2015 - actualizat in 05.06.201502.06.2015
* Planificarea pentru proba la limba de predare, daca este cazul (in curs de actualizare)

29.05.2015


* Precizari MECS - completari centralizator discipline


27.05.2015


* Precizari probe practice orale concurs national - iulie 201526.05.2015

***
PLANIFICAREA INSPECTIILOR LA CLASA/PROBE PRACTICE - varianta finala***

*
FOARTE IMPORTANT ! In atentia candidatilor inscrisi la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate, care vor sustine inspectiile la clasa /probe practice in data de 27.05.2015: Toti candidatii care sustin inspectii la clasa/probe practice in data de 27.05.2015, vor contacta azi, telefonic, secretariatele unitatilor de invatamant care au afisate lectiile planificate, sau vor merge personal la aceste unitati pentru a discuta cu profesorii de la clasa pentru informare.
AICI gasiti planificarea inspectiilor la clasa / probe practice


08.05.2015
Posturi concurs, judetul Cluj
* Centre de inscriere la concurs si posturile didactice arondate
* Programul inscrierilor si a validarii fiselor de inscriere
* Precizari

07.05.2015


* Verificare posturi 07.05.2015

06.05.2015


* Precizari desfasurare concurs national - iulie 2015
* Grafic desfasurare concurs national - iulie 2015
* Cerere inscriere concurs national
* Fisa de inscriere la concursul national
* Calculul mediei de departajare
* Fisa de evaluare a lectiei
* Anexe probe practice
* Programe valabile pentru concurs
* Modele subiecte concurs
* Ordin nr. 5109/12.12.2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar 2015

30.04.2015

* Grafic sedinta publica titularziare art. 253

24.04.2015


* Precizari continunitate suplinitori nota 5 si detasare prin continuitate
* Calendar prelungire contract nota 5 si detasare la cerere prin continuitate
* ACORD-REFUZ  prelungire contract_suplinitori nota  5_detasare continuitate_2015

22.04.2015

* Posturi didactice cu ocupanti - 22.04.2015

* Lista posturi ocupate de necalificati in 2014-2015
* Lista posturi aflate in restrangere nesolutionata in 2015-201621.04.2015

* Posturi didactice - 21.04.2015

* Adresa 4639_verificare posturi publicate
* Model tabel corectare posturi


* Calendar prelungire contracte pt. anul 2015-2016 (continuitate)
* Precizari prelungire contracte pt. anul 2015-2016 (continuitate)
* Model cerere prelungire contracte pt. anul 2015-2016 (continuitate)
* Tabel nominal prelungire contracte pt. anul 2015-2016 (continuitate)

* ACORD-REFUZ  prelungire contract_ 7 def._2015 - format Word (editabil)
* Calendar+Precizari_titularizare art.253
* Anexa nr. 3 - model cerere catre ISJ titularizare art.253
* Tabel nominal modificare durata contracte individuale de munca-pt. unitate

* ACORD-REFUZ TITULARIZARE CONFORM ART. 253 - format Word (editabil)

20.04.2015
* Calendar privind stabilirea personalului didactic pensionat care se reincadreaza in functia de personal didactic
* Precizari privind stabilirea personalului didactic pensionat care se reincadreaza in functia de personal didactic
* Declaratie cadru didactic pensionat
* Cerere privind reincadrarea in functia de personal didactic
* Tabel nominal privind personalul didactic care se reincadreaza in functia de personal didactic

15.04.2015
* Grafic sedinte publice pretransfer martie - aprilie 2015


08.04.2015
* Contestatii pretransfer

06.04.2015
* Titulari din jud Cluj inscrisi la pretransfer in alte  judete


02.04.2015
* Rezultate pretransfer - dupa contestatii31.03.2015
* Rezultate probe practice / orale 31.03.2015


30.03.2015
* Lista cu puntajele candidatilor inscrisi la pretransfer
* Anunt punctaje pretransfer si grafic depunere contestatii

27.03.2015
* Precizari pretransfer 27.03.2015
* Grafic probe practice / orale pretransfer
* Anexele 5-12 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015-2016


20.03.2015
* Posturi pretransfer la data de 20.03.2015
* Precizări privind aplicarea prevederilor art. 31 alin. (7) lit. d) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014, cu modificările şi completările ulterioare19.03.2015
* Precizari privind etapa de pretransfer consimtit
* Calendarul etapei de pretransfer consimtit
* Arhiva cu documente tipizate (model cereri, acord etc.)
* Fisa de evaluare pretransfer / restrangere de activitate / completare norma

12.03.2015
* Grafic sedinte publice, restrangere de activitate

10.03.2015
* Punctaje restrangere de activitate dupa contestatii

05.03.2015
* Punctaje restrangere de activitate
Contestatiile la punctaje se depun la secretariatul ISJ Cluj, dupa urmatorul program:
- 05.03.2015, orele 14.00 - 16.00
- 06.03.2015, orele 12.00 - 14.00

04.03.2015

* Precizari probe practice / orale restrangere activitate
* Grafic probe practice / orale restrangere activitate25.02.2015

* Posturi la data de 25.02.2015
* Lista cadrelor didactice care vor intra in restrangere de activitate din 01.09.2015
* Precizari restrangere activitate
* Calendar restrangere activitate
* Arhiva cu documente tipizate (model cereri, acord, etc)


20.02.2015
* Candidati pentru etapa de completare a normei didactice 23.02.2015

19.02.2015
* Graficul sedintelor publice - completare de catedra

18.02.2015
* Posturi la data de 17.02.2015


16.02.2015
* Anexele 5-12 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015-2016
* Ordin nr. 5109/12.12.2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar 2015
* Precizări privind desfășurarea probelor practice/orale în specialitatea postului, pentru completarea normei didactice pentru personalul didactic titular pe durată determinată/nedeterminată, începând cu 01.09.2015
* Calendarul desfășurării etapei de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar, februarie 2015


23.01.2015

* Fisa de evaluare pretransfer / restrangere de activitate / completare norma

22.01.2015

* Adresa 633 - ref. completare norma didactica titulari
* Model cerere completare norma
* Modele solicitari  pt. unitati 


20.01.2015
* Adresa 460_titulari care se vor pensiona incepand cu 01 septembrie 2015
* Adresa 461 -  precizari pastrare functie didactica peste varsta de pensionare
* Adresa 476-intregire norma didactica titulari incadrati in 2 sau mai multe unitati 


15.01.2015
* Ordin privind recrutarea si selectia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei optionale „Educatie prin sah” în învatamântul preuniversitar

08.01.2015
*
OMEN nr. 5108/2014 privind modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016
* OMEN nr. 4895/10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015-2016

19.11.2014
Adresa ISJ 13295/19.11.2014-ref. incadrare, an scolar 2014-2015 + grafic preluare

22.09.2014
Adresa ISJ nr.10471/22.09.2014
Macheta normare, an scolar 2014-2015

10.09.2014 !!!

* Grafic sedinte publice 11-12 septembrie 2014

09.09.2014 !!!
* Grafic desfasurare probe practice 09.09.2014

07.09.2014

* Posturi vacante / rezervate la 05.09.2014


05.09.2014

* Adresa ISJ 9395_organizare_concurs_septembrie_2014
* Cererea de inscriere la concurs - 2014


04.09.2014
* Adresa ISJ Cluj 8997_03.09.2014

03.09.2014

* Grafic sedinte publice 8 - 9 septembrie 2014


02.09.2014

* Adresa_692_DGMRURSN_referitor - detasari

02.09.2014

* Posturi vacante / rezervate la 01.09.2014

29.08.2014

* Model cerere plata cu ora - 2014

28.08.2014
* Adresa MEN 447/SG/28.08.2014- ref. pensionare


28.08.2014
* Posturi pentru sedintele publice din 28-29.08.2014


27.08.2014
* Grafic sedinte publice 28-29 august 201426.08.2014
* Posturi pentru sedinta publica din 27-08-201425.08.2014
* Punctaj candidati inscrisi la sedinta publica din 27-08-2014
* Repartizari 26-29-august 201423.08.2014
* Grafic sedinte publice detasare-completare norma 27.08.2014
* Grafic probe practice / orale - detasare la cerere/ in interesul invatamantului

08.08.2014
* Cerere-completare catedra
* Cerere-restrangere de activitate
* Acord detasare in interesul invatamantului
* Cerere-prelungire contract individual de munca
* Cerere-angajare nota concurs 2013-2012-2011
* Cerere-detasare prin concurs specific
* Fisa de evaluare_Anexa 2
* Calendar august-septembrie 2014
* Extras Metodologie

05.08.2014
Posturi la data de 05.08.2014

03.08.2014
Posturi pentru sedintele publice de suplinire 4-5 august 2014 (lista contine si posturi pentru completari/restrangeri de catedra)

01.08.2014
Grafic etapa a II-a de repartizare

30.07.2014
Rezultate concurs titularizare - finale, dupa contestatii

Etape mobilitate 2-5 august 201425.07.2014

*
Grafic sedinte publice etapa I

* Rezultate concurs titularizare 2014
* Anunt contestatii
*
Cerere contestatie


11.07.2014

*******
Precizari privind concursul de ocupare a posturilor_2014  

******* Instructiuni pentru candidati_concurs ocupare posturi 2014  

* Graficul organizarii si desfasurarii concursului de ocupare a posturilor vacante/rezervate - 2014

* Posturi vacante / rezervate la data de 12.05.2014 (baza de date Acces)27.06.2014
*******
Program validari fise inscriere concurs ocupare posturi  


27.05.2014
******* Fisier actualizat in 27.05.2014
Inspectii speciale la clasa / probe practice in profilul postului si probe practice Centrul nr. 4 - Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca    (fisier xls)

* Probe practice arte26.05.2014* Inspectii speciale la clasa / probe practice in profilul postului si probe practice /orale in limba de predare pentru candidatii inscrisi in Centrele de concurs Gradinita cu Program Prelungit "Micul Print "si Liceul Tehnologic "Samus", Cluj-Napoca (arhiva)

* Inspectii speciale la clasa / probe practice in profilul postului si probe practice Centrul nr. 3 - Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" Cluj-Napoca (fisier xls)

12.05.2014


* Posturi vacante / rezervate la data de 12.05.2014 (baza de date Acces)06.05.2014


* Graficul organizarii si desfasurarii concursului de ocupare a posturilor vacante/rezervate - 2014

* Centrele de concurs si posturile aronadate


* Programul inscrierilor si a validarii fiselor de inscriere

* Cererea de inscriere la concurs - 2014

* Fisa de inscriere la concurs - 2014

*
Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se găseşte aici

*
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2014 - 2015 se găseşte aici.

* ORDINUL Nr. 5451 din 12 noiembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2014 - 2015 se găseşte aici

* Programele pentru concursul din 2014 se găsesc aici

* Alte detalii la adresa  http://titularizare.edu.ro/2014/01.05.2014

* Posturi Cluj 30.04.2014 (arhiva Zip - necesita descarcare si dezarhivare) - Lista in curs de actualizare


25.04.2014


* Grafic -titularizare art.253 29.04.201424.04.2014

* Grafic probe practice pretranfer - actualizat

* Grafic sedinte publice pretransfer


23.04.2014

* Precizari probe practice pretransfer consimtit

* Anexele 5-12 probe practice pretransfer

* Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapele I, II si III

14.04.2014
* Precizări privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprilie 2014
* Calendar privind repartizarea cadrelor didactice calificate, care au obținut nota/media de repartizare cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza prevederilor art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprilie-mai 2014
* Model cerere

* Adresa MEN nr.38444/14.04.2014 referitoare la pretransferul consimțit
* Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I
* Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I, în alte județe
* OMEN nr.3275/2014 - ref. art.253 din Legea Educației Naționale nr.1/2012

10.04.2014

* Continuitate la suplinire si detasare in baza rezultatelor la concursurile 2013 si 201209.04.2014

* Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011


08.04.2014

* Posturi didactice jud. Cluj - publicate la data de 08 aprilie 2014  (arhiva selfextract)07.04.2014

* Adresa MEN 37452 ref. suspendare posturi publicate in baza art. 253 din Legea 1/201104.04.2014

* Precizari ref. etape mobilitate, conform art. 4, alin. (1) din metodologie_cf. OMECTS_545102.04.2014

* Calendar modificare durata contracte de munca


* Precizari privind modificarea duratei contractelor de munca


* Tabel modificare durata contracte de munca

* Cerere titularizare pe art. 253

01.04.2014

* Precizari mentinere in activitate titulari peste varsta de pensionare


* Calendar mentinere in activitate titulari peste varsta de pensionare


* Tabel cu persoanele care au varsta de pensionare, dar care vor fi mentinute in activitate din 01.09.2014

* Cerere mentinere in activitate titulari cu varsta de pensionare

* Cerere privind recunoasterea calitatii de titular

* Declaratie pe propria raspundere 
27.03.2014

* Graficul ședințelor publice pentru restrângere de activitate 2014

* Extras din metodologie referitor la pretransfer 2014

* Calendar pretransfer 2014

* Model cereri pretransfer

* Model rapoarte comisie mobilitate / acord unitate

* Fișa de evaluare pentru ierarhizarea cadrelor didactice titulare, participante la sesiunea de transferare prin restrângere de activitate, completare de catedră, pretransfer prin consimțământ între unități de învățământ, detașare la cerere prin concurs specific, pentru anul școlar 2014-2015


26.03.2014


* Lista finala punctaje restrangere de activitate


20.03.2014


* Lista punctaje cadre didactice cu restrangere de activitate


17.03.2014


* Grafic probe practice/orale restrangeri activitate 2014

* Precizari probe practice/orale restrangeri activitate 2014

* Anexele 5 - 12 la probele practice /orale restrangeri activitate
11.03.2014

* Calendar restrangeri activitate 2014

* Extras din metodologie ref. restrangeri activitate 2014

* Model cereri restrangere activitate

* Model rapoarte comisie mobilitate / acord unitate

* Tabel nominal restrangeri activitate 2014

* Posturi pt. restrangere activitate 201404.03.2014

* Precizari privind desfasurarea probelor practice / orale - completari de catedra

* Grafic sedinte publice completari de catedra27.02.2014
* Adresa DGMRURSN nr.31701/2014

26.02.2014
* Calendarul desfășurării etapei de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar, martie 2014
* Precizări privind completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, la nivelul inspectoratului școlar, martie 2014
* Tabel nominal cu personalul didactic titular care îndeplinește condițiile și are acordul de completare pe durată nedeterminată a normei didactice de predare-învățare-evaluare
* Fișa de evaluare pentru ierarhizarea cadrelor didactice titulare, participante la sesiunea de transferare prin restrângere de activitate, completare de catedră, pretransfer prin consimțământ între unități de învățământ, detașare la cerere prin concurs specific, pentru anul școlar 2014-2015
* Documente intregire si completare de catedra_2014

15.02.2014
* OMEN nr 3080_05.02.2014 de modificare și completare a Metodologiei – cadru privind mobilitate 2014-2015 


10.02.2014
* Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014


27.01.2014
* Documente intregire si completare de catedra_2014

15.01.2014
* Adresa ISJ nr. 253/15.01.2014
* Precizari privind stabilirea personalului didactic care se mentine in activitate ca titular in anul scolar 2014-2015, in functia didactica, peste varsta de pensionare

16.12.2013
* Graficul preluarii fiselor de incadrare a personalului didactic 2013-2014 zona Gherla, 19.12.2013

* Graficul preluarii fiselor de incadrare a personalului didactic 2013-2014 zona Dej, 18.12.2013

* Graficul preluarii fiselor de incadrare a personalului didactic 2013-2014, unitati invatamant special, 17.12.2013

11.12.2013
* Grafic privind preluarea fiselor de incadrare a personalului didactic, an scolar 2013-2014, zona Huedin

10.12.2013


*
Grafic preluare fise incadrare 2013-2014 - pt. 16 decembrie

06.12.2013


*
Grafic preluare fise incadrare 2013-2014 - pt. 09-11 decembrie

09.09.2013


*
Ordin nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

09.09.2013

* Grafic sedinte publice 12 - 13 septembrie 2013* OMEN 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat


06.09.2013
* Graficul probelor practice, 9 septembrie 2013

04.09.2013 

* Anunt concurs posturi vacante septembrie 2013

* Cerere inscriere concurs septembrie 2013


02.09.2013
*
Calendar mobilitati personal didactic septembrie 2013

26.08.2013
*
Grafic sedinte publice 27-29 august 2013

23.08.2013

* Adresa_repartizari_26_29_august_2013

* Plata_cu_ora_model_de_cerere_201320.08.2013

* Grafic probe practice /orale detasari - suplinire - 21.08.2013

* Posturi vacante - 20.08.2013


19.08.2013


* Anunt probe practice / orale 21.08.2013

*
Completare centralizator 2013


13.08.2013


* Adresa MEN 56317/13.08.2013 - precizari repartizari in sedinta publica 14 august 2013

*
Calendar mobilitati august - septembrie 2013

*
Extrase din metodologie

*
Acord pentru detasare in interesul invatamantului 2013-2014

*
Cerere de desarare la cerere prin concurs specific

* Cerere de desarare la cerere prin continuitate

*
Cerere angajare pe perioada determinata

* Cerere pentru prelungirea contractului pe perioada determinata

* Fisa de evaluare 2013


12.08.2013

*
Lista_posturilor_vacante_pentru_etapa_de_repartizare_din_12_august_2013


08.08.2013

*
Grafic sedinte publice suplinire - 14 august 2013

08.08.2013

*
Note finale concurs

*
Adresa repartizari


05.08.2013
*
Rezultate concurs
* Precizari referitoare la depunerea contestatiilor
*
Model contestatie
* Graficul repartizarii candidatilor

25.07.2013
* Instructiuni pentru candidatii participanti la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate, proba scrisa, iulie 2013

10.07.2013
* Programul validarii fiselor de inscriere, in centrele de organizare a concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, 2013

* Modele de subiecte pentru anul 2013

06.06.2013

* Adresa modificare centralizator discipline concurs


19.06.2013
* Anunturi concursuri ocupare posturi vacante unitati de invatamant 

28.05.2013

* Grafic probe practice - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva

27.05.2013

* Precizari privind desfasurarea probelor orale/practice si a inspectiilor la clasa

* Anexa 4 la OMEN nr. 3104/2013


* Anexele 5-12 la OMECTS 6239/2012

* Graficul inspectiilor la clasa/ probe practice

07.05.2013

* Posturi pentru concurs - Cluj 07.05.2013

* Grafic concurs ocupare posturi vacante/rezervate


* Centre de concurs si posturile arondate

* Programul inscrierilor si a validarii fiselor

* Model fisa de inscriere concurs ocupare posturi vacante / rezervate

* Model cerere  de inscriere la concursul ocupare a posturilor vacante / rezervate

* Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se găseşte aici

* Programele pentru concursul din 2013 se găsesc aici

* ORDIN Nr. 3104 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 şi calendarul (anexa 19) se găseşte aici

* ORDIN Nr. 3271 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 se găseşte aici

* ORDIN Nr. 6239 din 14 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 se găseşte aici

* Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 se găseşte aici29.04.2013
* Posturi - jud. Cluj - 29.04.201317.04.2013
* Posturi - jud. Cluj - 16.04.2013


15.04.2013
* Model de cerere privind recunoasterea calitatii de titular
* Declaratie pe proprie raspundere

11.04.2013
* Calendar transformare contract pe perioada nedeterminata cf. art. 253


* Calendar mentinere titulari peste varsta de pensionare

* Calendar prelungire durata CIM (Continuitate)09.04.2013
* Grafic sedinte publice pretransfer


08.04.2013
* Grafic probe practice/orale pretransfer


29.03.2013
* Posturi - jud. Cluj - 29.03.2013


29.03.2013
* Calendar etapa pretransfer consimtit, la cerere, pentru personalul didactic titular


28.03.2013
* Posturi - jud. Cluj - 28.03.2013


22.03.2013
* Calendar pretransfer 2013

* Cerere pretransfer catre inspectorat

* Cerere pretransfer catre scoala

* Cerere pretransfer prin schimb de posturi

* Anexa 18 la metodologie-model21.03.2013

* Grafic sedinte publice transfer prin restrangere de activitate 

18.03.2013

* Calendar probe practice / orale pretransfer prin restrangere de activitate 

14.03.2013

* Calendar transfer prin restrangere de activitate
* Anexele 5-12

05.03.2013


* Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

* Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ


* Anexa 18 la metodologie-model


* Posturi - jud. Cluj - 04.03.2013


04.03.2013

* Grafic restrangere de activitate - 2013

* Tabel restrangeri totale 2013-2014

01.03.2013

* Posturi - jud. Cluj - 01.03.2013

* ORDIN nr. 3.271 din 25 februarie 2013

pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013-2014, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.239/2012


26.02.2013

* Posturi - jud. Cluj - 26.02.2013

* Grafic sedinte publice completari de norma


21.02.2013

* Adresa 1464 - ref. completari norma


11.02.2013

* Grafic preluare incadrari perioada 13.02 - 22.02

* Aplicatie proiect incadrare 2013-2014 - varianta actualizata  11.02.2013 - ora 12.45


08.02.2013

* Grafic preluare incadrari 11.02-12.02


07.02.2013

* Important - Anunt referitor la macheta proiectului de incadrare

* Grafic deliat  preluare incadrari 08.02.2013 

06.02.2013

* Adresa 1058 -grafic preluare incadrari 

* Tabele nominale - anexa proiect incadrare 

* Indrumari de utilizare proiect incadrare 2013-2014 ***************************************************************

02.02.2013

* OMEN 3104/2013 modificare si completare OMECTS_6239/2012 


30.01.2013

* Cerere intregire norma didactica 2013 

* Cerere pentru completarea normei didactic 2013

* Calendarul mobilitatii de personal 2013-2014

* Fisa de Evaluare 2013 


25.01.2013

* Adresa 547 - ref. situatie pensionari


24.01.2013

* OMECTS 6239/2012 - Metodologie de mobilitate personal 2012 - 2013

24.01.2013
* ORDIN nr. 3.028 din 15 ianuarie 2013

10.12.2012

* Modificări decizii titulari***************************************************************

INCADRARI 2012-2013

28.11.2012

* Grafic preluare incadrari 2012-2013, zona Huedin

23.11.2012

* Grafic preluare incadrari 2012-2013, 26 noiembrie 2012

21.11.2012

* Graficul preluarii fiselor de incadrare pentru anul scolar 2012-2013 pentru zona Gherla 

19.11.2012

* Grafic preluare incadrari 2012-2013, pentru zilele de 20, 21 si 22 noiembrie 2012

08.11.2012

* Grafic preluare incadrari 2012-2013

* Adresa MECTS nr.67149/2012 

* Macheta incadrari 2012-2013 - 40 Mb  

 (pentru instalare salvati kit-ul de instalare pe calculator, NU rulati programul direct de pe pagina de internet, dimensiunea fisierului fiind prea mare)

***************************************************************
24.10.2012
* Adresa ISJ 15364 ref. comunicare date pt. emitere decizii plata cu ora


20.09.2012
* Adresa ISJ 13902_macheta normare posturi 2012-2013


* Macheta normare posturi 2012-2013 - download aici

20.09.2012
* Adresa IS14148- ref. acord utilizare rezultate inspectie la clasa 


***************************************************************
LEGISLATIE

11.09.2012
* OMECTS 5624/31.08.2012 - Metodologie ocupare posturi in anul scolar 2012-2013


***************************************************************

20.09.2012
* ARHIVA 13.11.2009 - 14.09.2012