CCD Cluj Science on Stage  
**************************************************************************


Actualizat: 09.12.2016


Centrul de examen
Actualizat: 12.12.2016


Posturi
Actualizat: 27.02.2017


Română, Corală
Actualizat 01.03.2017


Metodologie, circumscriptii
Actualizat: 01.03.2017

Beneficiari martie 2017
Actualizat: 23.02.2017


EN8 2016-2017 și Admitere 2017
Actualizat: 03.10.2016


Centre bacalaureat seiunea august - septembrie
Actualizat: 08.08.2016

   

************************************************************************************************************

ANUNTURI IMPORTANTE
SUBIECT
POSTAT
Important ! - Site-ul www.isjcj.ro va fi in mentenanta pe tot parcusrul lunilor februarie-martie 2017, asadar este posibil sa apara anumite disfunctionalitati. Va multumim pentru intelegere.
Adresa ISJ 2121/27.02.2017-modificare grafic gradatii de merit 27.02.2017
Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiilor vacante de inspector scolar din Inspectoratul Scolar Judetean Cluj - 2017
17.02.2017
Adresa ISJ Cluj nr. 1377/14.02.2017 - inscrierea profesorilor asistenti/supraveghetori – Definitivat 2017
Macheta inscriere asistenti-supraveghetori - comisie Definitivat 2017  
15.02.2017
Rezultate corp experti - seria 11, 2017
03.02.2017
Adresa 1049 inscrieri examen national de definitivare in invatamant conform OMEN 3114 din 19 ianuarie 2017
02.02.2017
Adresa 364 prelungire program depunere documente portofoliu CNEME
19.01.2017
Concursul de selecție a cadrelor didactice în vederea constituirii CNEME - lista candidaților admiși în etapa de selecție online
17.01.2017
UBB_DPPD_Graficul desfăşurării colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019  
17.01.2017
Informatii privind Concursul de selectie a cadrelor didactice in vederea constituirii Corpului National de Experti in Management Educational - seria 11  
11.01.2017
Adresa ISJ Cluj nr. 14041 din 30.12.2016_ echivalare ECTS_SECT_sesiunea 2016-2017  
05.01.2017

INFORMATII

SUBIECT
POSTAT
Cercul metodic al liceelor teoretice
28.02.2017
Convocator cerc metodic vocationale
27.02.2017
Ziua Politiei Române, activitati demonstrative, 17-24 martie 2017
27.02.2017
Proiectul "Designer pentru o zi" 
23.02.2017
Adresa 1447- lista nominală a cadrelor didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, conform OMEN 3114 din 19 ianuarie 2017 
20.02.2017
Simpozionul Preuniversitaria editia a XXIX-a
Formular de inscriere
17.02.2017
Forumul Educational Magister, 1 Martie 2017
09.02.2017
CCD - Activitate metodică a secretarelor din unitățile de învățământ preuniversitar
06.02.2017
Adresele IŞJ Cluj nr. 586 și 587 din 26.01.2017 – inspecțiile curente și speciale desfășurate pentru acordarea gradelor didactice II și I în anul școlar 2016-2017
26.01.2017
Tururi ghidate în Cluj-Napoca, săptămâna altfel 2017
26.01.2017
Adresa ISJCJ 296/19.01.2017_Ghid Scoala altfel 2017 25.01.2017
Adresa ISJ 366_A392 - perioada recrutare - Colegii Nationale Militare (Centrul Militar Zonal Cluj)  25.01.2017
Repartiția inspecțiilor pentru grade didactice – disciplina matematică   
19.01.2017
Anunt privind modificarile structurii subiectului de la simularea nationala - clasa a XI-a, bacalaureat 2018  
18.01.2017
Invitatie Conferința „Interdisciplinaritate în Studiul Științelor Exacte” -Erasmus+ MATH AROUND US  18.01.2017
Adresa IŞJ Cluj nr. 226/16.01.2017 - lista nominală a cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţămâtului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, sesiunea 2016-2017 
16.01.2017
Repartitii inspectii grade didactice - limba română 
13.01.2017
Repartiția inspecțiilor pentru grade didactice - disciplina limbi romanice   
12.01.2017
Adresa IŞJ Cluj nr. 187/12.01.2017 - lista nominală a cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţămâtului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, sesiunea 2016-2017
12.01.2017
Subiecte proba practică - atestat informatică 2017  
11.01.2017
Anunt activitate cadre didactice debutante  
11.01.2017
Anunț ședință limba și literatura română 
10.01.2017
OMENCS nr. 5920/06.12.2016 - publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1039/22.12.2016 - Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5553/2011, sesiunea 2016-2017 
05.01.2017
Limba română: întâlnire cerc metodic licee și colegii tehnologice
20.12.2016
Program de conversie profesională, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar
15.12.2016
CCD Cluj - Anunț activitate metodică „Lectura de plăcere. De ce citim?” - actualizat 12.12.2016 08.12.2016
"Evaluare de calitate prin inspecţia şcolară", program de formare pentru metodiştii ISJ selectati in etapa a doua
12.12.2016
Înscrierea la programele de formare din oferta Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2016-2017
12.12.2016
Adresa IȘJ Cluj nr. 13623/12.12.2016 - completarea dosarelor de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ-sesiunea 2017 
12.12.2016
Adresa IŞJ Cluj nr. 13622/12.12.2016 – colocviul de admitere-gradul didactic I seria 2017-2019 
12.12.2016
Adresa IȘJ Cluj nr. 13621/12.12.2016 - centrul de examen pentru examenul național de definitivare în învățământ-sesiunea 2017 
12.12.2016
Raport anual: Starea și calitatea învățământului preuniversitar clujean, an şcolar 2015 – 2016
09.12.2016
Adresa IŞJ Cluj nr. 13.429/05.12.2016 – referitoare la  modificarea și completarea Metodologiei formării continue prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016
06.12.2016
CCD Cluj - Anunț activitate metodică „Managementul formării continue”
05.12.2016
Adresa IŞJ Cluj nr. 13327/29.11.2016 - lista nominală a cadrelor didactice pentru care a fost aprobată înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I/seria 2017 – 2019  
05.12.2016
Adresa IŞJ Cluj nr. 13326/29.11.2016 - lista nominală a cadrelor didactice pentru care a fost aprobată înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic II/sesiunea 2018  
05.12.2016

ARHIVA

Programe Comunitare

SafeInternet