Inspectoratul Școlar Județean Cluj, departamentul Proiecte educaționale europene, a finalizat proiectul „S.M.I.L.E.- Schools Make Inclusion a Living rEality! (Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!)”, finanțat prin granturi SEE,  în cadrul  Programului “Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul tinerilor” în România