OCUPAREA PRIN CONCURS NAȚIONAL A POSTURILOR /CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2022

 ANUNȚ

referitor la depunerea contestațiilor la proba scrisă

 

Contestațiile la proba scrisă se depun în scris la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Str. Argeș, nr. 24, Cluj-Napoca, parter, birou P02, după cum urmează:

  • în data de 19 IULIE 2022, până la ora 21.00
  • în data de 20 IULIE 2022, până la ora 12.00

sau electronic (scanat), prin poștă electronică, la adresa de e-mail hr.isjcj@gmail.com.

Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Candidatul anexează la contestația depusă/transmisă și o copie a buletinului/cărții de identitate. 

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidaţi.

 

Comisia județeană de organizare şi desfăşurare a concursului

 

Fișier Dată adăugată
doc ANUNT CONTESTATII 2022 19.07.2022
doc DRAFT CONTESTATIE CONCURS_ 2022 19.07.2022