Telverde sesizari / reclamatii bacalaureat
ISJ Cluj – 0800 816 264
Telverde sesizari / reclamatii bacalaureat
Minister – 0800 801 100

 

IMPORTANT

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.

► Ordinul 3842/26.05.2021 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea / recunoasterea nivelurilor de competenta din cadrul probelor de evaluare a competentelor ligvistice si digitale – examenul national de bacalaureat 2021

► ORDIN Nr.3852 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.453/2020 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat – 2021

► Calendar examen național bacalaureat 2021 (ambele sesiuni)

► Programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat (anul școlar 2020 – 2021)

► Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei pentru care se pot echivala probele scrise de la examenul naţional de Bacalaureat 2021

► Ordin nr. 3.690/19.04.2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole în anul școlar 2020-2021

► Ordin nr. 3.689/19.04.2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat în anul școlar 2020-2021

► Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2021

► Ordinul M.E. nr. 3690/19.04.2021 privind organizarea şi desfășurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole în anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 433 din 23 aprilie 2021, Partea I (pag. 31-32)

► Ordinul M.E. nr. 3689/19.04.2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat în anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 449 din 27 aprilie 2021, Partea I (pagina 15)

Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Procedura privind inscrierea la examenul national de bacalaureat – 2021

Pentru mai multe detalii, va rugam consulati si pagina: https://edu.ro/bacalaureat

 

***