Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integrantă a ordinului).

Calendarul examenului national de bacalaureat poate fi consultat AICI

 

CALENDAR:

Sesiunea iunie – iulie 2022

23 – 27 mai 2022 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A

8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

8 – 10 iunie 2022 Evaluarea competenţelor digitale – proba D (prelungire perioada față de calendarul inițial, cf. notei ME nr. 27963/29.04.2022)

13 – 16 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C (prelungire perioada față de calendarul inițial, cf. notei ME nr. 27963/29.04.2022)

20 iunie 2022 Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului şi | | | specializării – proba E.d) – proba scrisă

23 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – proba E.b) – Proba scrisă

27 iunie 2022 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00

28 – 30 iunie 2022 Rezolvarea contestaţiilor

1 iulie 2022 Afişarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august – septembrie 2022

18- 25 iulie 2022 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

16 august 2022 Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2022 Proba obligatorie a profilului – proba E.c)-proba scrisă

18 august 2022 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2022 Limba şi literatura maternă – proba E.b) -proba scrisă

22 – 23 august 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

24 august 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

25 august 2022 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

26 şi 29 august 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

31 august 2022 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 18,00)

1 – 2 septembrie 2022 Rezolvarea contestaţiilor 3 septembrie 2022 | Afişarea rezultatelor finale