Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Anunt vizualizare lucrari examen national de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2023

Anunt vizualizare lucrări examen național de bacalaureat,

Sesiunea iunie – iulie 2023

 Conform art. 94 alin (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011, Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011, candidații pot solicita vizualizarea lucrării / lucrărilor numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii.

Cererile pentru vizualizare se transmit la secretariatul unității care a fost centru de examen, fie în format fizic fie prin mijloace electronice, pe adresa de e-mail a centrului de examen.

Vă rugăm să completați pe cerere datele de contact (adresa e-mail / telefon), precum și numele complet respectiv proba la care doriți vizualizarea lucrării.

Cererile se depun fie de către candidați fie de către părinții / tutorii legali ai candidaților minori.

Lucrările se vor putea vizualiza la sediul ISJ Cluj, Str. Argeș nr. 24, în 18 iulie 2023, pe baza unui grafic care va fi publicat pe site-ul www.isjcj.ro după centralizarea tuturor cererilor depuse la centrele de examen.

Lista centrelor de examen cu adresa de e-mail pe care puteti transmite cererea pentru vizualizarea lucrării / lucrărilor

Denumire centru examen E-mail
Colegiul De Servicii În Turism „Napoca” Cluj-Napoca colegiulnapoca@yahoo.com
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej andrei_muresanu_dej@yahoo.com
Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca colegiulgbaritiu@gmail.com
Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda cnmvturda@gmail.com
Colegiul Tehnic De Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca colegiulaugustinmaior@gmail.com
Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca lpscluj@gmail.com
Liceul De Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca informatica@tpopoviciu.ro
Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej lapidejro@gmail.com
Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca bathory_kvar@yahoo.com
Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca liceuleugenpora@gmail.com
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca blagahighschool@gmail.com
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca liceuleminescucn@gmail.com
Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin office@ogoga.ro
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca secretariat@liceul-onisifor-ghibu.ro
Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii pavel.dan.ct@gmail.com
Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla lpetrumaior@gmail.com