Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Rezultate Initiale_ Olimpiada De Limbi Romanice_Faza judeteana 2023

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ / LIMBI ROMANICE

FAZA JUDEȚEANĂ, 11 MARTIE 2023

ANUNŢ REFERITOR LA CONTESTAŢII

 

Eventualele contestaţii ale evaluării iniţiale a lucrărilor de la etapa judeţeană a Olimpiadei naționale de limbi romanice- PROBA SCRISĂ – din data de 11 martie 2023, se depun la secretariatul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca (B-dul 21 Decembrie nr. 94-96), doar în data de 14 martie 2023, în intervalul orar 13.00-15.00.

Elevii din Cluj-Napoca, însoțiți de un părinte/tutore, vor depune contestația personal, iar cei din alte localități vor trimite documentul scanat, cu semnătură, pe adresa de e-mail eminescucn@yahoo.com.

Cap. IV din Regulamentul Specific al Olimpiadei de limbi romanice nr. 24950/ 06.02.2023 prevede:

Art. 19. (1) La niciuna dintre etapele olimpiadei nu se admite depunerea contestației de către altă persoană, în absența elevului în cauză.

(3)  Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.

Art. 20.(2) Elevul concurent nu  poate contesta rezultatul unor terți și nu poate avea acces la lucrările acestora.

 

Comisia judeţeană de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor

Precizări Olimpiada de Limbi Romanice- Franceza, Spaniolă, italiană, portugheză – Faza județeană

Conform adresei Ministerului Educației nr. 25901/07.03.2023, în anul școlar 2022-2023, etapa județeană a Olimpiadei de de Limbi Romanice- Fanceza, Spaniolă, italiană, portugheză se va desfășura astfel:

PROBA SCRISĂ – în data de 11 martie 2023, între orele 14.00-16.00 – (ciclul gimnazial) și 14.00-17.00 (ciclul liceal)

La nivelul județului Cluj este nominalizat următorul Centru de concurs:

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca (ciclul gimnazial și liceal)

Elevii vor fi prezenți în săli în intervalul 13.00-13.30, având asupra lor carnetul de elev, cu poză, vizat pe anul curent sau un act de identitate cu poză.

Subiectele de concurs și baremele de evaluare și notare sunt unice la nivel național, elaborate de CNPEE.

Baremele de evaluare și notare se afișează la ora 17.30 la avizierul centrului de concurs.

Evaluarea lucrărilor scrise se realizează conform prevederilor Metodologiei -cadru de organizare și desfășurarea a competițiilor școlare, aprobate prin OM 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentelor specifice.