Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

IMPORTANT SCHIMBARE CENTRE DE CONCURS – În atenția candidaților la examenul de ocupare a posturilor didactice 2024

IMPORTANT – În atenția candidaților la concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante/ rezervate 2024, înscriși în

Centrul de concurs nr. 2- Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr ” Cluj-Napoca

Centrul de concurs nr. 5-Colegiul Național„Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca

Ca urmare a prognozei meteorologice pentru data de 17 iulie 2024 prin care se anunță temperaturi extreme, pentru a asigura condiții optime de temperatură în sălile de examen, Comisia județeană pentru mobilitatea personalului didactic, relocă cele două centre menționate mai sus astfel:

  • Centrul de concurs nr. 2 de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr ” din Cluj-Napoca se relocă la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”  Cartier Grigorescu – locația: Str. Alexandru Vlahuță, nr. 12, municipiul Cluj-Napoca;
  • Centrul de concurs nr. 5 – Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca se relocă la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” – locația : strada Meseriilor nr. 20-22, municipiul Cluj-Napoca.

Comisia județeană de organizare a concursului de ocupare a posturilor didactice