Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Model informare_inscriere sedinta publica_alt judet, concurs 29 iulie 2020

Modele cerereri pentru Candidaţii care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, în care nu a susţinut proba scrisă, cu informarea inspectoratului şcolar in care este introdus in sistemul informatic.