Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

A. Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2023, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2022, 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 şi/sau 2019 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar(ART. 63). B. Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată (ART.87)

A. Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2023, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2022, 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 şi/sau 2019 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar(ART. 63).

B. Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată (ART.87)

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023 pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau este înscris la examenul naţional de definitivat – sesiunea 2022, în baza notei sau mediei de repartizare minimum 7 (şapte)/minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, respectiv 2019, 2018 în cazul învățătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământul primar