Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Telverde sesizari / reclamatii bacalaureat
ISJ Cluj – 0800 816 264
Telverde sesizari / reclamatii bacalaureat
Minister – 0800 801 100

Atentie: Actiunea de anuntare a asistentilor / membrilor care vor face parte din comisiile de bacalaureat se va intampla DUMINICA, 14 august 2022 (conform metodologiei, cu maxim 48 de ore inainte de inceperea examenului). Va rugam sa anuntati persoanele inscrise pe lista din unitatea dvs. cu privire la aspectul de mai sus ...
Citește Mai Mult
Program vizualizare lucrări scrise la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2022 Data: 12 iulie 2022 Locul: sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, str. Argeș nr. 24, sala 101 Afișat la avizierul ISJ Cluj și al unităților  de învățământ care au fost desemnate centre de examen în data de 11.07.2022. ...
Citește Mai Mult
Anunt vizualizare lucrări examen național de bacalaureat, Sesiunea iunie – iulie 2022  Conform art. 94 alin (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011, Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011, candidații pot solicita vizualizarea lucrării / lucrărilor numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii. Cererile pentru vizualizare se transmit la secretariatul unității care a fost centru de examen, fie în format fizic fie prin mijloace electronice, pe adresa de e-mail a centrului de examen. Vă rugăm să completați pe cerere datele de contact (adresa e-mail / ...
Citește Mai Mult
Lista eligibila a fost actualizata in 17.06.2022, la ora 08:45 ! ...
Citește Mai Mult
Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integrantă a ordinului). Calendarul examenului national de bacalaureat poate fi consultat AICI CALENDAR: Sesiunea iunie - iulie 2022 23 - 27 mai 2022 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a 6 - 8 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A 8 - 9 ...
Citește Mai Mult
PROCEDURA cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022 poate fi consultata AICI
  • IMPORTANT: Conform Art. 4 și Art 5 ale Procedurii, cererile în scris cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor se depun la unitățile de învățământ de către părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor sau de către elevii majori, specificând în conținutul solicitării depuse modalitatea de adaptare a condițiilor de examinare, ...
    Citește Mai Mult
Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile aici. Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 ...
Citește Mai Mult

Arhiva Bacalaureat