Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Telverde sesizari / reclamatii bacalaureat
ISJ Cluj – 0800 816 264
Telverde sesizari / reclamatii bacalaureat
Minister – 0800 801 100

Informatii privind Simularea examenului de bacalaureat 2022:
 • Simulare examen național de bacalaureat (pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă)
  • 28 martie 2022: Proba E) a) - probă scrisă - Limba şi literatura română
  • 29 martie 2022: Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
  • 30 martie 2022: Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării
  • 31 martie 2022: Proba E) b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă
  • 14 aprilie 2022: Afișarea rezultatelor
 • Calendarul a fostaprobat prin ordinul de ministru nr. 3.054/2022
Informații organizatorice
PROCEDURA cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022 poate fi consultata AICI
 • IMPORTANT: Conform Art. 4 și Art 5 ale Procedurii, cererile în scris cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor se depun la unitățile de învățământ de către părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor sau de către elevii majori, specificând în conținutul solicitării depuse modalitatea de adaptare a condițiilor de examinare, ...
  Citește Mai Mult
Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile aici. Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 ...
Citește Mai Mult
Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integrantă a ordinului). Calendarul examenului national de bacalaureat poate fi consultat AICI CALENDAR: Sesiunea iunie - iulie 2022 23 - 27 mai 2022 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a 6 - 8 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A 8 - 9 ...
Citește Mai Mult

Arhiva Bacalaureat