Completare cerere online de înscriere în clasa pregătitoare 2018 – Etapa I

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

Documente necesare la inscriere

  • Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, in original si copie  (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii. sunt suficiente actele unui singur parinte)
  • certificatul de nastere a copilului in original si copie
  • Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul)
  • Cererea tip care se completeaza pe loc fie in unitate sau online (dupa  care trebuie validata la  unitatea respectiva)

Alte documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate

  • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
  • Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
  • Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

 Unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor mentionate in metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si  a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ.


De asemenea, unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu.


Toate cererile se pot depune din prima etapa, chiar daca nu sunt pentru circumscripție ! In a doua etapa se vor depune cereri doar pe locurile ramase libere după prima etapa.
Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere se va face in perioada 27 – 28 martie 2017 (conform calendarului).