ANUNȚ

Eventualele contestații se depun la registratura ISJ Cluj conform Calendarului, Anexa nr. 19 la Metodologia privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022 aprobată prin OMEC 5991/11.11.2020

înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;
Perioada: 15-16 martie 2021

soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
Termen: 17 martie 2021