Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Anunt vizualizare lucrari examen national de bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2022

Anunt vizualizare lucrări examen național de bacalaureat,

Sesiunea august – septembrie 2022

 Conform art. 94 alin (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011, Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011, candidații pot solicita vizualizarea lucrării / lucrărilor numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii.

Cererile pentru vizualizare se transmit la secretariatul unității care a fost centru de examen, fie în format fizic fie prin mijloace electronice, pe adresa de e-mail a centrului de examen.

Vă rugăm să completați pe cerere datele de contact (adresa e-mail / telefon), precum și numele complet respectiv proba la care doriți vizualizarea lucrării.

Cererile se depun fie de către candidați fie de către părinții / tutorii legali ai candidaților minori.

Lucrările se vor putea vizualiza la sediul ISJ Cluj, Str. Argeș nr. 24, în  perioada 13 – 14 septembrie 2022, pe baza unui grafic care va fi publicat pe site-ul www.isjcj.ro după centralizarea tuturor cererilor depuse la centrele de examen.

Lista centrelor de examen cu adresa de e-mail pe care puteti transmite cererea pentru vizualizarea lucrării / lucrărilor:

Centrul de examen E-mail
Colegiul Tehnic Turda coltehturda@gmail.com
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej gscbrancusidej@yahoo.com
Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca tehnofrig_scoala@yahoo.com
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca blaga_high_school@yahoo.com

 

Formular depunere contestatie + Adrese mail – bacalaureat august – septembrie 2022

Contestatiile la examenul de bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2022,  se pot depune la fiecare centru de examen,  conform modelului anexat,  în:

  • 31 august  2022 –  în intervalul orar 12:00 – 18:00

Contestatiile se pot depune fizic, la centrul de examen, sau online, utilizand adresa de mail comunicata de centrul de examen. In acest scop, va rugam consultati lista anexata la prezentul mesaj.

La fiecare contestatie depusa online, centrul de examen va trebui sa confirme primirea mesajului !

In cazul in care nu exista confirmare de primire, rugam candidatii sa contacteze cat mai urgent acel centru de examen.

ATENTIE: Contestatiile transmise pe alte adrese de e-mail NU vor fi luate în considerare !

Adrese mail pentru contestatii bac august – septembrie 2022
Nr. crt. Centrul de examen Adresa de e-mail pentru contestatii
1 Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca contestatiitehnologic2022@gmail.com
2 Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca blagacontestatii@gmail.com
3 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej brancusi.dejcontestatii@gmail.com
4 Colegiul Tehnic Turda ligialigia248@gmail.com