Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Locuri libere inscriere nivel antepreșcolar / preșcolar

Locuri libere antepreșcolar / preșcolar mediul URBAN (inv. de stat)

Locuri libere antepreșcolar / preșcolar mediul RURAL

Locuri libere antepreșcolar / preșcolar – învățământ PARTICULAR

Locuri libere antepreșcolar mun. CLUJ-NAPOCA (inv. de stat)

Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) nu permite înscrierea la mai multe unităţi de învăţământ.
(2) În cazul în care SIIIR semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învăţământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat şi rămâne valabilă opţiunea deja asumată pentru acea unitate de învăţământ.

 

CALENDARUL înscrierii copiilor antepreşcolari şi preşcolari în anul şcolar 2024-2025 în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolarşi în servicii de educaţie timpurie complementare

 ETAPA DE REÎNSCRIERI

 20 -24 mai 2024

Sunt reînscrişi copiii care au frecventat unitatea de învăţământ în anul şcolar curent şi care urmează să o frecventeze şi în anul şcolar următor, ca urmare a exprimării acestei opţiuni de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

 24 mai 2024, ora 14.00

Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri.

 ETAPE DE ÎNSCRIERI

 Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

27 mai – 14 iunie 2024

Copiii sunt înscrişi în această etapă pe baza dosarelor depuse la unităţile de învăţământ de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi a celor trei opţiuni exprimate, în limita locurilor din planul de şcolarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

 27-31 mai 2024 – COLECTAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

3-12 iunie 2024 – PROCESAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE de către comisia de înscrieri din unitatea de învățământ

  • 3 – 5 iunie 2024 – procesarea cererilor din faza I – prima opţiune
  • 6-10 iunie 2024 – procesarea cererilor din faza a II-a – a doua opţiune
  • 11-12 iunie 2024 – procesarea cererilor din faza a III-a – a treia opţiune

 14 iunie 2024, ora 14.00

Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

 

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri

17 iunie-5 iulie 2024

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unităţile de învăţământ de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi a celor trei opţiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

 

17-21 iunie 2024 – COLECTAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

24 iunie-4 iulie 2024– PROCESAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE de către comisia de înscrieri din  unitatea de învățământ

  • 24-26 iunie 2024 – procesarea cererilor din faza I – prima opţiune
  • 27 iunie- 1 iulie 2024 – procesarea cererilor din faza a II-a – a doua opţiune
  • 2-4 iulie 2024 – procesarea cererilor din faza a III-a – a treia opţiune

5 iulie 2024, ora 14.00

Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

Etapa de ajustări

19-29 august 2024

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscrişi în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB şi pe baza dosarelor depuse de părinţi la inspectoratul şcolar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

  • copiii care au rămas nerepartizaţi după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani şi de 5 ani;
  • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învăţământul primar şi nu au fost admişi ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
  • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în grupa mică din învăţământul preşcolar.

 14 iunie 2024, ora 14.00

Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere rămase după etapa de ajustări

 

 

Telverde inscriere prescolar / anteprescolar – 0800 816 264 – functional până la finalul ultimei etape de înscriere, dupa urmatorul program:

Luni – Joi: 09:00 – 16:00
Vineri: 09:00 – 14:00

 

Arhiva Inscriere in invatamantul prescolar