Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Arhiva Inscriere in invatamantul primar

Ultima actualizare: 30.03.2021, ora 11:15

INFORMATII REFERITOARE LA INSCRIERILE IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022

Precizari Inscriere clasa pregatitoare 2021-2022

Documente necesare la inscriere:

 • Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, in original si copie (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii; sunt suficiente actele unui singur parinte)
 • Certificatul de nastere a copilului in original si copie
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul)
 • Cererea tip care se completeaza pe loc in unitatea de invatamant sau online, dupa care trebuie importata si validata la unitatea respectiva

Alte documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

 • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
 • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
 • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
 • Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
 • Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

Unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor mentionate in metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ.
De asemenea, unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu.

Etapa 1 – 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.

Toate cererile se depun in prima etapa, chiar daca nu sunt pentru circumscripție ! In a doua etapa se vor putea depune cereri doar pe locurile ramase libere după prima etapa.

Etapa 2- 24 mai – 31 mai: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere se va face in perioada 11 – 18 mai 2021 (conform calendarului)

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

1. Oferta educationala / Circumscriptii scolare / numar de locuri aprobate prin planul de scolarizare

Invatamant de stat (mediul urban)

Invatamant special

Invatamant particular

Nota: Unitatile de invatamant particular care nu au plan de scolarizare publicat de ISJ Cluj nu sunt acreditate / autorizate pentru a face inscrieri in clasa pregatitoare pentru anul 2021-2022

Mediul Rural

* Pentru mediul rural, circumscriptia cuprinde toata comuna.

2. Criterii specifice departajare clasa pregatitoare 

3. Detalii evaluare psihosomatica / Centre de evaluare psihosomatica – clasa pregatitoare 2020-2021

*** Listele cu programarile copiilor pot fi consultate in gradinite

4. Legislatie

5. Informatii pentru parinti

* Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale metodologiei.

* Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

*Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 la  Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice (detalii la unitatea de învățământ).

*Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

 

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:

 • 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite la unitatea de invatamant cererile-tip de înscriere
 • 10 – 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
 • 11 – 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai – 10 septembrie):

 • 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 24 mai – 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

www.edu.ro – Inscriere in invatamantul primar

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar

6. Telverde clasa pregatitoare – 0800 816 264 – functional până la finalul ultimei etape de înscriere, dupa urmatorul program:

Luni – Joi: 09:00 – 16:00
Vineri: 09:00 – 14:00

7. Orar unitati inscriere clasa pregatitoare:

Luni – Joi: 08:00 – 18:00
Vineri: 08:00 – 17:00

Aceasta pagina va fi actualizata frecvent, in functie de noutatile disponibile.