Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

..

Niciun articol găsit.

Arhiva Inscriere in invatamantul primar

INFORMATII REFERITOARE LA INSCRIERILE IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2024-2025

Situația înscrierilor la finalul Etapei I

Număr total de cereri introduse pentru Etapa 1: 6519
 Valide- 6519,
Număr total de cereri admise în Etapa 1: 6483
Faza 1 – 5104
Faza 2- Admise- 1259, Respinse- 36, Neprocesate- 0
Faza 3 – 120

Pentru a respecta Noul Regulament General de Protecția Datelor, listele copiilor admiși / respinși vor fi publicate de către unitățile de învâțământ care au realizat înscrierea copiilor.

Raport cu locurile rămase libere după prima etapă – click AICI

Notă: În etapa II-a de încriere se pot depune cereri doar la unitățile care mai au locuri libere, conform raportului publicat pe pagina ISJ Cluj.

Precizari Inscriere clasa pregatitoare 2024-2025

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Documente necesare la inscriere:

 • Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, in original si copie (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii; sunt suficiente actele unui singur parinte)
 • Certificatul de nastere a copilului in original si copie
 • Recomandarea  / evaluarea în vederea înscrierii în clasa pregătitoare (daca e cazul)
 • Cererea tip care se completeaza pe loc in unitatea de invatamant sau online, dupa care trebuie importata si validata la unitatea respectiva

Alte documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad dehandicap a copilului;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind
  protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor mentionate in metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ.

De asemenea, unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu.

Etapa 1:

 • 11 aprilie—14 mai 2024, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.

Toate cererile se depun in prima etapa, chiar daca nu sunt pentru circumscripție ! In a doua etapa se vor putea depune cereri doar pe locurile ramase libere după prima etapa.

Etapa 2:

 • 31 mai—7 iunie 2024: Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 10 iunie—14 iunie 2024: Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

 

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

1. Oferta educationala / Circumscriptii scolare / numar de locuri aprobate prin planul de scolarizare

Invatamant de stat (mediul urban)

Invatamant special

Invatamant particular

Nota: Unitatile de invatamant particular care nu au plan de scolarizare publicat de ISJ Cluj nu sunt
acreditate / autorizate pentru a face inscrieri in clasa pregatitoare pentru anul 2024-2025

Mediul Rural(română/maghiară, cu circumscripție)

* Pentru mediul rural, circumscriptia cuprinde toata comuna, cu exceptia com. Florești, care are circumscripții stabilite.

2. Criterii specifice departajare clasa pregatitoare

 

3. Informatii privind evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au împlinit vârsta de 6 ani la 1 septembrie 2024, în vederea înscrierii în învăţământul primar în anul şcolar 2024-2025

 • Pentru informatii privind evaluarea nivelului de dezvoltare în vederea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2024-2025, va rugam accesati pagina CJRAE Cluj

* Pentru informatii suplimentare in ceea ce priveste evaluarea, puteti contacta  Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj la nr. de  telefon 0364-880714, între orele 10-15

4. Legislatie

 

www.edu.ro – Inscriere in invatamantul primar

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar

5. Telverde clasa pregatitoare – 0800 816 264 – functional până la finalul ultimei etape de înscriere, dupa urmatorul program:

Luni – Joi: 09:00 – 16:00
Vineri: 09:00 – 14:00

7. Orar unitati inscriere clasa pregatitoare:

Luni – Joi: 08:00 – 18:00
Vineri: 08:00 – 17:00

Aceasta pagina va fi actualizata frecvent, in functie de noutatile disponibile.