Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Fișier Dată adăugată
pdf Adresa definitivat 2022 06.10.2021
pdf 2_Metodologie_cadru_ex_nat_definitivare 06.10.2021
7z def_tipizate_2022 06.10.2021
Fișier Dată adăugată
pdf Calendar definitivat_an școlar 2021-2022 04.10.2021

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 14 IULIE 2021

 ANUNŢ

Rezultatele examenului de definitivat – sesiunea 2021 se afişează în data de 21.07.2021 la sediul unității de învățământ unde s-a desfășurat proba și pe site-ul http://definitivat.edu.ro/

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR

Contestaţiile se depun și se înregistrează la centrul de examen Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca în zilele de 21 iulie 2021 până la ora 20:00 şi  22 iulie 2021 până la ora 12:00.

În contestație candidatul precizează următoarele informații:

  • Numele, inițiala tatălui și prenumele
  • Codul numeric personal
  • Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
  • Disciplina la care a susținut examenul
  • Nota contestată

Contestația este însoțită  de o copie după cartea de identitate /pașaport.

 Contestațiile se depun personal la centrul de examen sau pot fi transmise prin email la adresa definitivat.isjcj@gmail.com sau prin fax la nr. 0264598040. Se poate contesta numai nota la proba scrisă.

Atenție! În situația în care contestația se transmite prin fax sau e-mail, candidatul solicită confirmarea primirii și a înregistrării acesteia la nr. de telefon 0744477348 – insp. școlar Horia Corcheș.

Comisia județeană de organizare și desfășurare a examenului

 

Fișier Dată adăugată
pdf cerere_contestatie_definitivat 21.07.2021
doc cerere_contestatie_definitivat 21.07.2021

Către

Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj

ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR ȘI A CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT-SESIUNEA 2021

ATENȚIE!!!

VALIDĂRILE VOR AVEA LOC LA SEDIUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ, STRADA ARGEȘ, NR. 24.

 Inspector școlar

pentru dezvoltarea resursei umane,

prof. Horia Corcheș

Fișier Dată adăugată
pdf Anunt înscriere definitivat 2020_v2 14.10.2020
doc ANEXE 02.10.2020

Arhiva Definitivat