Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Telverde sesizari / reclamatii definitivat
ISJ Cluj – 0800 816 264
Telverde sesizari / reclamatii definitivat
Minister – 0800 801 100

 

Fișier Dată adăugată
7z Tipizate_DEF_2024 09.10.2023
Fișier Dată adăugată
pdf rezultate_finale_definitivat_2023 01.08.2023

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT DIN
19 IULIE 2023
ANUNŢ
Rezultatele examenului de definitivat – sesiunea 2023 se afişează în data de 25.07.2023 la sediul și pe site-ul unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat proba scrisă şi pe site-ul www.isjcj.ro
DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR
Contestaţiile se depun și se înregistrează la centrul de examen Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca în zilele de 25 iulie 2023 până la ora 20:00 şi 26 iulie 2023 până la ora 12:00, conform modelului anexat.
În contestație candidatul precizează următoarele informații:
⚫ Numele, inițiala tatălui și prenumele
⚫ Codul numeric personal
⚫ Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
⚫ Disciplina la care a susținut examenul
⚫ Nota contestată
Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate /pașaport.
Contestațiile se depun personal la centrul de examen sau pot fi transmise prin email la adresa definitivat.isjcj@gmail.com sau prin fax la nr. 0264598040. Se poate contesta numai nota la proba scrisă.
Atenție! În situația în care contestația se transmite prin fax sau e-mail, candidatul solicită confirmarea primirii și a înregistrării acesteia la nr. de telefon 0744477348 – insp. școlar Horia Corcheș.
Comisia județeană de organizare și desfășurare a examenului

Fișier Dată adăugată
pdf anunt contestatii_2023 25.07.2023
pdf cerere_contestatie_de_completat 25.07.2023
Încarc...

Arhiva Definitivat