Nr
crt
Număr
fișă
Nume
Inițială tată
Prenume
Etapa de mișcare Nivelul studiilor absolvite Limbi studii Probe orale de limbă Proba practică
opțiune
Unitatea școlară unde se suține proba practică Limba proba
practică
Data Ora
1 2653 KISS-CSEREY A. HELENA DETASARE SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR
PSIHOLOGIE
Limba română COMUNICARE IN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ CLUJ-NAPOCA Limba maghiară 30.05.2018 9