Conform Regulamentului specific al Olimpiadei de Limba Engleza, la proba orală nu se permit contestatii.

Felicitări tuturor!