Gradul I, gradul II, acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor