A. Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2023, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2022, 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 şi/sau 2019 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar(ART. 63).

B. Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată (ART.87)