Către

Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj

ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR ȘI A CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT-SESIUNEA 2021

ATENȚIE!!!

VALIDĂRILE VOR AVEA LOC LA SEDIUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ, STRADA ARGEȘ, NR. 24.

 Inspector școlar

pentru dezvoltarea resursei umane,

prof. Horia Corcheș