Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Anunț depunere contestații definitivat 2021

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 14 IULIE 2021

 ANUNŢ

Rezultatele examenului de definitivat – sesiunea 2021 se afişează în data de 21.07.2021 la sediul unității de învățământ unde s-a desfășurat proba și pe site-ul http://definitivat.edu.ro/

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR

Contestaţiile se depun și se înregistrează la centrul de examen Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca în zilele de 21 iulie 2021 până la ora 20:00 şi  22 iulie 2021 până la ora 12:00.

În contestație candidatul precizează următoarele informații:

  • Numele, inițiala tatălui și prenumele
  • Codul numeric personal
  • Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
  • Disciplina la care a susținut examenul
  • Nota contestată

Contestația este însoțită  de o copie după cartea de identitate /pașaport.

 Contestațiile se depun personal la centrul de examen sau pot fi transmise prin email la adresa definitivat.isjcj@gmail.com sau prin fax la nr. 0264598040. Se poate contesta numai nota la proba scrisă.

Atenție! În situația în care contestația se transmite prin fax sau e-mail, candidatul solicită confirmarea primirii și a înregistrării acesteia la nr. de telefon 0744477348 – insp. școlar Horia Corcheș.

Comisia județeană de organizare și desfășurare a examenului

 

Adresă validări fișe pentru examenul de definitivat 2021

Către

Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj

ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR ȘI A CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT-SESIUNEA 2021

ATENȚIE!!!

VALIDĂRILE VOR AVEA LOC LA SEDIUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ, STRADA ARGEȘ, NR. 24.

 Inspector școlar

pentru dezvoltarea resursei umane,

prof. Horia Corcheș