OCUPAREA PRIN CONCURS NAȚIONAL A POSTURILOR /CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

SESIUNEA 2021

  ANUNȚ

referitor la depunerea contestațiilor la proba scrisă

Contestațiile se depun în scris la Inspectoratul Școlar Județean Cluj,

Str. Argeș, nr. 24, Cluj-Napoca, parter, birou P02, 

după cum urmează:

  • în data de 27 IULIE 2021, până la ora 21.00
  • în data de 28 IULIE 2021, până la ora 12.00

sau electronic(scanat), prin poștă electronică, la adresa de e-mail hr.isjcj@gmail.com, în data de 27 IULIE 2021 și în data de 28 IULIE 2021, până la ora 12.00.

Notă: Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

Candidatul anexează la contestația depusă/trasnmisă și o copie a buletinului/cărții de identitate.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidaţi.

  Comisia județeană de organizare şi desfăşurare a concursului

Fișier Dată adăugată
pdf Anunt contestatii 21.07.2021
doc DRAFT CONTESTATIE CONCURS_ 2021 21.07.2021