Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Precizări Olimpiada de limba engleza- Faza județeană

Conform adresei Ministerului Educației nr. 25901/07.03.2023, în anul școlar 2022-2023, etapa județeană a Olimpiadei de Limba Engleză se va desfășura astfel:

PROBA SCRISĂ – în data de 11 martie 2023, între orele 9.00-11.00 – (ciclul gimnazial) și 9.00-12.00 (ciclul liceal)

PROBA ORALĂ – în data de 18 martie 2023, începând cu ora 9.00

La nivelul județului Cluj sunt nominalizate următoarele Centre de concurs:

Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca (ciclul gimnazial, clasa a VII_a) și Colegiul Economic Iulian Pop (ciclul gimnazial, clasa a VIII_a)

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca (ciclul liceal)

Elevii vor fi prezenți în săli în intervalul 8.00-8.30, având asupra lor carnetul de elev, cu poză, vizat pe anul curent sau un act de identitate cu poză.

Subiectele de concurs și baremele de evaluare și notare sunt unice la nivel național, elaborate de CNPEE.

Baremele de evaluare și notare se afișează la ora 12.30 la avizierul centrului de concurs.

Evaluarea lucrărilor scrise se realizează conform prevederilor Metodologiei -cadru de organizare și desfășurarea a competițiilor școlare, aprobate prin OM 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentelor specifice.