Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

Lista opțiunilor_punctajelor candidaților înscriși la etapa de pretransfer în județul Cluj_28.03.2022

Eventualele contestații cu privire la punctajele acordate la etapa de pretrasfer consimțit între unitățile de învățământ  se depun la registratura ISJ Cluj conform Calendarului,  sau electronic pe adresa contact@isjcj.ro .

–    înregistrarea contestațiilor 28-29 martie 2022

–   soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar   30 martie 2022