Universitatea Politehnica din Bucuresti – Conferința naționala pentru elevi și studenți