Transmiterea eventualelor contestatii, pentru inregistrare, se va face pe adresa secretariat@isjcj.ro conform Calendarului din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar in anul scolar 2020-2021