Modele cerereri pentru Candidaţii care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, în care nu a susţinut proba scrisă, cu informarea inspectoratului şcolar in care este introdus in sistemul informatic.