„PREDARE PENTRU SCHIMBARE” – POCU/73/6/6/106572

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Descriere proiect „PREDARE PENTRU SCHIMBARE”

Denumirea beneficiarului: Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Denumire partener: Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității și accesului echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor didactice și profesionale pentru 300 de cadre didactice, personal de sprijin și 13 manageri școlari din școlile defavorizate din județele Cluj și Hunedoara prin organizarea și participarea la programe/acțiuni educaționale destinate în special personalului din unitățile de învățământ cu risc educațional ridicat, în vederea reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii, creșterii frecvenței școlare și îmbunătățirii performanțelor educaționale.

Grupul țintă al proiectului va fi alcătuit din 300 de membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) și 13 manageri școlari din unități de învățământ din județele Cluj și Hunedoara.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al AP 6/PI 10(i)/ OS 6.6 și apelului de proiecte nr. 5 prin furnizarea unor programe de formare adaptate nevoilor identificate în etapa de analiză atât pentru cadrele didactice și personalul de sprijin, cât și pentru managerii școlari în vederea dezvoltării capacității instituționale, dezvoltării competențelor profesionale și reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Personalul didactic din învățământul preuniversitar și personalul de sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) vor beneficia de programe de formare continuă și de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale, pentru care se acordă credite profesionale transferabile, de cursuri nonformale online, de acțiuni de implicare și de susținere a activității prin intermediul rețelelor de parteneri/mentori, schimburi de bune practici, stagii practice în școlile țintă, sprijin pentru dezvoltarea proiectelor educaționale în scoli, stimulente și premii.

La finalul programelor de formare grupul țintă va fi capabil să folosească metode inovative, interactive, atractive în procesul de predare, dar și să realizeze fișe de evaluare și dezvoltare personală a elevilor, care să-i ajute la îmbunătățirea performanțelor școlare prin acțiuni specifice. În procesul educativ vor fi implicați atât părinții cât și comunitatea, facilitându-se dialogul școală-familie-comunitate și vor fi promovate exemplele de bună practică și implicarea activă a acestora.

Indicatori:

Personal didactic/ personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competențe/ certificat – valoare țintă 285 de persoane

Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc. – valoare țintă 300 de persoane

Valoare cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană: 5.641.062,80 lei

Valoarea totală a proiectului: 6.636.544,47 lei

Data începerii și data finalizării proiectului: 23.04.2018 – 22.08.2020

Codul proiectului: 106572

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru detalii, vă rugăm accesați pagina: https://pps.isjcj.ro

 

Fișier Dată adăugată
pdf Comunicat_de_Presa_Predare pentru schimbare 14.06.2018