Inspectoratul Şcolar Județean Cluj

„PREDARE PENTRU SCHIMBARE” – POCU/73/6/6/106572

„PREDARE PENTRU SCHIMBARE” – POCU/73/6/6/106572

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Descriere proiect „PREDARE PENTRU SCHIMBARE”

Denumirea beneficiarului: Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Denumire partener: Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității și accesului echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor didactice și profesionale pentru 300 de cadre didactice, personal de sprijin și 13 manageri școlari din școlile defavorizate din județele Cluj și Hunedoara prin organizarea și participarea la programe/acțiuni educaționale destinate în special personalului din unitățile de învățământ cu risc educațional ridicat, în vederea reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii, creșterii frecvenței școlare și îmbunătățirii performanțelor educaționale.

Grupul țintă al proiectului va fi alcătuit din 300 de membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) și 13 manageri școlari din unități de învățământ din județele Cluj și Hunedoara.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al AP 6/PI 10(i)/ OS 6.6 și apelului de proiecte nr. 5 prin furnizarea unor programe de formare adaptate nevoilor identificate în etapa de analiză atât pentru cadrele didactice și personalul de sprijin, cât și pentru managerii școlari în vederea dezvoltării capacității instituționale, dezvoltării competențelor profesionale și reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Personalul didactic din învățământul preuniversitar și personalul de sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) vor beneficia de programe de formare continuă și de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale, pentru care se acordă credite profesionale transferabile, de cursuri nonformale online, de acțiuni de implicare și de susținere a activității prin intermediul rețelelor de parteneri/mentori, schimburi de bune practici, stagii practice în școlile țintă, sprijin pentru dezvoltarea proiectelor educaționale în scoli, stimulente și premii.

La finalul programelor de formare grupul țintă va fi capabil să folosească metode inovative, interactive, atractive în procesul de predare, dar și să realizeze fișe de evaluare și dezvoltare personală a elevilor, care să-i ajute la îmbunătățirea performanțelor școlare prin acțiuni specifice. În procesul educativ vor fi implicați atât părinții cât și comunitatea, facilitându-se dialogul școală-familie-comunitate și vor fi promovate exemplele de bună practică și implicarea activă a acestora.

Indicatori:

Personal didactic/ personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competențe/ certificat – valoare țintă 285 de persoane

Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc. – valoare țintă 300 de persoane

Valoare cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană: 5.641.062,80 lei

Valoarea totală a proiectului: 6.636.544,47 lei

Data începerii și data finalizării proiectului: 23.04.2018 – 22.08.2020

Codul proiectului: 106572

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru detalii, vă rugăm accesați pagina: https://pps.isjcj.ro

 

„Scoala face diferența” – Cod 104068

„ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” – POCU/74/6/18/104068

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Descriere proiect „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!”

Denumirea beneficiarului: Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației pentru 1.170 de persoane (copii/tineri/adulți, părinți) din jud. Cluj (5 unități de învățământ și structurile acestora) în vederea creșterii participării școlare (începând cu învăţământul ante preşcolar şi până la finalizarea învăţământului obligatoriu) și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice OS 6.2, OS 6.3, OS 6,4 și OS 6.6 ale AP 6/PI 10(i) și apelului de proiecte nr. 4 prin acțiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educație și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii (sprijin financiar și material – rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte, pachete de igienă; activități extrașcolare – cercuri educaționale, activități de pregătire elevi gimnaziu pentru examene naționale, activități inovative și incluzive, programul școală după școală, programe de tip A doua șansă, excursii și tabere școlare, instrumente educaționale interactive), acțiuni destinate îmbunătățirii și diversificării serviciilor educaționale oferite (rețele de parteneri în vederea dezvoltării unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional, workshopuri pentru dezvoltarea acestor parteneriate) și activități de facilitare a relației școală-familie-comunitate (workshopuri de educație parentală și de schimb de bune practici).

Indicatori:

 • Copii/ tineri/ adulți care au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit – 105 persoane
 • Copii/ tineri/ adulți care au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit, din care: – Adulți 25- 64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu – 55 persoane
 • Copii/ tineri/ adulți care au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit, din care: – Tineri 16- 24 ani care au un loc de munca și nu au absolvit învățământul obligatoriu – 50 persoane
 • Tineri/ adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare) – 200 tineri/adulți
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 0-2 ani – 60 copii
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 3-5 ani – 220 copii
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar) – 540 persoane
 • Tineri/ adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare), din care: – Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani care nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite – 95 tineri/adulți
 • Tineri/ adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație si formare), din care: – Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsa între 6-16 ani care nu au depasit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite, din care: – Roma – 10 tineri/adulți
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 0-2 ani, din care: – Roma – 10 copii
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 0-2 ani, din care: – Din zona rurală – 50 copii
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 3-5 ani, din care: – Roma – 25 copii
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 3-5 ani, din care: Din zona rurală – 195 copii
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar), din care: – Elevi din învățământul primar (6-10 ani), din care: – Roma – 50 elevi
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar), din care: – Elevi din învățământul primar (6-10 ani), din care: – Din zona rurală – 170 elevi
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar si secundar), din care: – Elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani), din care: – Roma – 50 copii
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar si secundar), din care: – Elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani), din care: – Din zona rurală – 170 elevi
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar si secundar), din care: – Elevi din învățământul primar (6-10 ani) – 270 copii
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar si secundar), din care: – Elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani) – 270 elevi

Valoare cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană: 7.907.997,64 lei

Valoarea totală a proiectului: 9.303.526,63 lei

Data începerii și data finalizării proiectului: 27.03.2018 – 26.03.2021

Codul proiectului: 104068

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru detalii, puteti accesa pagina http://sfd.isjcj.ro