„ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” – POCU/74/6/18/104068

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Descriere proiect „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!”

Denumirea beneficiarului: Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației pentru 1.170 de persoane (copii/tineri/adulți, părinți) din jud. Cluj (5 unități de învățământ și structurile acestora) în vederea creșterii participării școlare (începând cu învăţământul ante preşcolar şi până la finalizarea învăţământului obligatoriu) și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice OS 6.2, OS 6.3, OS 6,4 și OS 6.6 ale AP 6/PI 10(i) și apelului de proiecte nr. 4 prin acțiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educație și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii (sprijin financiar și material – rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte, pachete de igienă; activități extrașcolare – cercuri educaționale, activități de pregătire elevi gimnaziu pentru examene naționale, activități inovative și incluzive, programul școală după școală, programe de tip A doua șansă, excursii și tabere școlare, instrumente educaționale interactive), acțiuni destinate îmbunătățirii și diversificării serviciilor educaționale oferite (rețele de parteneri în vederea dezvoltării unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional, workshopuri pentru dezvoltarea acestor parteneriate) și activități de facilitare a relației școală-familie-comunitate (workshopuri de educație parentală și de schimb de bune practici).

Indicatori:

 • Copii/ tineri/ adulți care au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit – 105 persoane
 • Copii/ tineri/ adulți care au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit, din care: – Adulți 25- 64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu – 55 persoane
 • Copii/ tineri/ adulți care au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit, din care: – Tineri 16- 24 ani care au un loc de munca și nu au absolvit învățământul obligatoriu – 50 persoane
 • Tineri/ adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare) – 200 tineri/adulți
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 0-2 ani – 60 copii
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 3-5 ani – 220 copii
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar) – 540 persoane
 • Tineri/ adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare), din care: – Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani care nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite – 95 tineri/adulți
 • Tineri/ adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație si formare), din care: – Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsa între 6-16 ani care nu au depasit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite, din care: – Roma – 10 tineri/adulți
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 0-2 ani, din care: – Roma – 10 copii
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 0-2 ani, din care: – Din zona rurală – 50 copii
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 3-5 ani, din care: – Roma – 25 copii
 • Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: – Copii 3-5 ani, din care: Din zona rurală – 195 copii
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar), din care: – Elevi din învățământul primar (6-10 ani), din care: – Roma – 50 elevi
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar), din care: – Elevi din învățământul primar (6-10 ani), din care: – Din zona rurală – 170 elevi
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar si secundar), din care: – Elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani), din care: – Roma – 50 copii
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar si secundar), din care: – Elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani), din care: – Din zona rurală – 170 elevi
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar si secundar), din care: – Elevi din învățământul primar (6-10 ani) – 270 copii
 • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar si secundar), din care: – Elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani) – 270 elevi

Valoare cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană: 7.907.997,64 lei

Valoarea totală a proiectului: 9.303.526,63 lei

Data începerii și data finalizării proiectului: 27.03.2018 – 26.03.2021

Codul proiectului: 104068

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru detalii, puteti accesa pagina http://sfd.isjcj.ro

 

Fișier Dată adăugată
pdf Comunicat de Presa_lansare proiect_104068 27.09.2018