PROCEDURA cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022 poate fi consultata AICI

  • IMPORTANT: Conform Art. 4 și Art 5 ale Procedurii, cererile în scris cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor se depun la unitățile de învățământ de către părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor sau de către elevii majori, specificând în conținutul solicitării depuse modalitatea de adaptare a condițiilor de examinare, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței.
  • Cererea înregistrată la unitatea de învățământ este valabilă atât pentru simularea examenelor naționale, cât și pentru examenele naționale.
  • Conducerea unității de învățământ transmite toate cererile însoțite de documentele justificative pentru adaptarea condițiilor de examen către Comisia județeană de organizare a examenului de Bacalaureat, pe adresa bac@isjcj.ro .
  • Comisia județeană de organizare a examenului de Bacalaureat transmite cererile însoțite de documentele medicale aferente, către Comisia Națională de Bacalaureat. Comisia Națională de Bacalaureat decide aprobarea sau respingerea argumentată a cererilor.