21 octombrie – 1 noiembrie: Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n)

Adresa de e-mail pentru transmitere eventuale comunicari cu privire la concurs:  concurs.directori@isjcj.ro

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ORGANIZARE A CONCURSULUI

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Marinela MARC