ANUNȚ

PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ARE LOC ÎN DATA DE

29 IULIE 2020, ORA 9:00

ÎN CENTRELE DE CONCURS 

 ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN CENTRELE DE CONCURS ESTE PERMIS ÎNCEPÂND CU ORA 7:00, PÂNĂ CEL TÂRZIU  LA ORA 8:15