DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR

Contestaţiile se depun și se înregistrează la centrul de examen Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca în zilele de 27 iulie 2022 până la ora 20:00 şi  28 iulie 2022 până la ora 12:00.

În contestație candidatul precizează următoarele informații:

  • Numele, inițiala tatălui și prenumele
  • Codul numeric personal
  • Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
  • Disciplina la care a susținut examenul
  • Nota contestată

Contestația este însoțită  de o copie după cartea de identitate /pașaport.

 

Contestațiile se depun personal la centrul de examen sau pot fi transmise prin email la adresa definitivat.isjcj@gmail.com sau prin fax la nr. 0264598040. Se poate contesta numai nota la proba scrisă.

Atenție! În situația în care contestația se transmite prin fax sau e-mail, candidatul solicită confirmarea primirii și a înregistrării acesteia la nr. de telefon 0744477348 – insp. școlar Horia Corcheș.

 

Comisia județeană de organizare și desfășurare a examenului

Fișier Dată adăugată
pdf Rezultate_DEFINITIVAT_PDF 27.07.2022
pdf cerere_contestatie_de_completat 27.07.2022